Tarmkreftscreening til alle 55-åringer

I 2012 startet pilotprosjektet for screening av tarmkreft i Sykehuset Østfold og Bærum sykehus. Resultatene fra prosjektet er så lovende at regjeringen nå vil at alle 55-åringer i Norge skal få tilbud om undersøkelse.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 13.10.2017
Per Sandvei
Per Sandvei, avdelingssjef og overlege i gastromedisinsk avdeling, Sykehuset Østfold

​Regjeringen vil innføre et nasjonalt program for screening av tarmkreft fra 2019. For å forberede dette foreslår regjeringen å bevilge 18 millioner kroner til screening i 2018. Dette kom fram da regjeringen la fram forslag til statsbudsjett 12. oktober.

- Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft, og risikoen øker med alder. Vi vet at screening kan redusere dødelighet, og at man kan oppdage kreften tidlig. Derfor vil vi at alle skal få screening det året de fyller 55 år, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding fra departementet.

Hyppig kreftform

Kreft i tykktarmen er en av de hyppigste kreftformene som opptrer både hos menn og kvinner. Hvert år rammes 4300 nordmenn, og 1500 dør av sykdommen. Screening for tarmkreft vil kunne redusere dødelighet med 14-28 prosent avhengig av metode, i følge helse- og omsorgsdepartementet.

- Det er enighet om at tykktarmkreft er godt egnet til å screene på. Tarmkreft gir få symptomer før svulsten kan ha blitt ganske stor. Men heldigvis er dette en kreftform som utvikler seg ganske langsomt. Når vi oppdager blod i avføring eller polypper, har vi derfor en god mulighet til å fjerne sykdommen, sier Per Sandvei, avdelingssjef og overlege i gastromedisinsk avdeling i Sykehuset Østfold.

Halvparten takker ja

Pilotstudien i Sykehuset Østfold avsluttes i 2018. Da vil til sammen 70 000 kvinner og menn i Østfold ha fått tilbud om å delta i screeningen.
- Omtrent halvparten av de som blir spurt, takker ja til å være med. Selv om vi selvfølgelig skulle ønske at prosenten var høyere, er dette resultatet omtrent som forventet, sier Sandvei.