Sykepleierne bidrar til at flere får behandling

I øyeavdelingen i Sykehuset Østfold Moss behandler spesialsykepleiere nå pasienter med injeksjoner. Dette ble tidligere kun utført av leger. – Ny oppgavefordeling betyr at mange flere pasienter kan få behandling, sier avdelingssjef Junet Schaft.

Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold
Publisert 13.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
En lege på et sykehusrom
Spesialsykepleierne Anne May Nyland og Katrine Næs Vangen setter en rekke injeksjoner hver uke.

​Antall pasienter som har behov for intravitreale  injeksjoner, det vil si injeksjoner i øyet, har økt kraftig de siste årene. Bare hittil i år er det gitt mer enn 2500 injeksjoner i øyeavdelingen.

Behandlingen forhindrer at pasientene mister sentralsynet. Intravitreale injeksjoner er i hovedsak aktuelt ved diagnosene våt AMD (aldersrelatert makuladegenerasjon), diabetes og ved blodpropp i øyet.

- Behandlingen kurerer ikke sykdommen, bare holder den i sjakk, og den må gjentas med faste intervaller på 4-12 uker, år etter år.  Dermed rekrutteres stadig nye pasienter uten at særlig mange kan avsluttes, sier Ingeborg Lund Grønning, overlege ved øyeavdelingen. 

Et par kvinner smiler
​Junet Schaft og Ingeborg Lund Grønning

Måtte tenke nytt

Økningen i antall pasienter som har behov og rett til å få denne behandlingen førte til at øyeavdelingen var nødt til å tenke nytt.

- Løsningen ble å delegere oppgaver fra leger til sykepleiere, slik at vi kan utnytte kapasiteten i avdelingen på best mulig måte. Mens legene stiller diagnosen, har vi nå to spesialsykepleiere som har fått opplæring i å sette injeksjonene. Dette fungerer utmerket, sier avdelingssjef Junet Schaft.

Spesialsykepleier Anne May Nyland er en av to sykepleiere som har fått nye arbeidsoppgaver.
- Katrine Næs Vangen og jeg startet med opplæring i fjor høst, og fulgte øyelegene her tett. Fra januar i år kunne vi gi behandlingen på egenhånd, og i dag er det vi som foretar de fleste stikkene, sier Nyland.

Intravitreale injeksjoner betegnes som  kirurgisk inngrep, som krever sterilt utstyr og tildekking. Intravitreal betyr: i vitreus. Vitreus er geleen som ligger inne i øyet, bak linsen. Altså settes medikamentet med en sprøyte inn i denne geleen.
- Vi bruker en svært tynn insulinsprøyte, og behandlingen er ikke smertefull, sier Nyland.

Fra 50 til 5000 pasienter

Sykehuset Østfold startet med intravitreal injeksjonsbehandling i 2006. I 2007 fikk 50 pasienter denne behandlingen. I år vil tallet bli over 5 000. For spesialsykepleierne er det satt av to dager i uken til denne behandlingen, og opp til seks pasienter kan få behandling i løpet av en time.

- Denne oppgaven gjør våre sykepleiere like godt som legene. Men for å få til en slik oppgaveglidning, er vi avhengig av å ha engasjerte og flinke fagarbeidere, og vi må kontinuerlig bruke ressurser på å utvikle og vedlikeholde kompetansen i en dyktig stab, sier Lund Grønning.

Opprettholder bred kompetanse

Når sykepleierne ikke setter injeksjoner, assisterer de ved øyeoperasjoner, gjør forundersøkelser før operasjoner og tar imot pasienter i poliklinikken som blant annet skal til øyebunnsfotografering.

- Det er viktig at sykepleiere som får spesielle oppgaver også opprettholder kompetansen på resten av fagområdet. Dette gir oss en viktig og god fleksibilitet, sier Schaft.

​Øyepasientene skal til Moss

Øyeavdelingen i Sykehuset Østfold ligger i underetasjen i Sykehuset Østfold Moss. Hit henvises pasienter fra hele Østfold som skal til planlagt øyebehandling i sykehuset.