Sykepleierkompetanse er viktig i rollen som rådgiver

- At vi har en bakgrunn som sykepleiere, gjør at vi kan forstå utfordringene som helsearbeiderne står i. Det er viktig å ha den innsikten i jobben som klinikkrådgivere, sier Marie West. Kollega Iselin Knudsen kunne ikke vært mer enig.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 07.06.2024
Iselin Knudsen og Marie West
Iselin Knudsen og Marie West har utfordrende og varierte dager som rådgivere i klinikk medisin. - Vi skal støtte og tilrettelegge slik at avdelingssjefene får mulighet til å løse de sakene de står i.
Marie West og Iselin Knutsen er to av rådgiverne i klinikk for medisin, hvor en viktig oppgave er å gjøre det mulig for avdelingssjefene å ha et overblikk, mens rådgiverne tar oss av detaljene.
- Avdelingssjefene står i utrolig mange saker samtidig, og det er krevende å klare å prioritere. Mange saker er også vanskelige og konfliktfylte, og da er det viktig at vi rådgivere tar over de oppgavene som gjør at avdelingssjefene får løst sine, sier Iselin. 
 
Hun er rådgiver for fagområdene nyremedisin og geriatri, mens Marie har samme rolle i infeksjonsavdelingen og for fagområdet endokrinologi. Klinikkrådgiverne for alle klinikkene sitter samlet i 3. etasje i administrasjonsbygget på Kalnes. De samarbeider i ulike prosjekter.
- Vi jobber også med mange ulike oppgaver, men hjelper og lærer av hverandre, det har stor betydning for trivsel og opplevelse av mestring, sier Marie.
 

Mange muligheter

Marie West
Marie West
Marie og Iselin er begge utdannet som sykepleiere. 
- Vi har en faglig bakgrunn som gjør at vi kan forstå utfordringene som sykepleierne står i. Det er viktig å ha den innsikten når vi jobber i en stabsfunksjon. Sykehuset er stort, det er ikke bare funksjoner som har direkte pasientkontakt som trengs. Vi jobber blant annet med klagesaker og da er vår helsefaglige bakgrunn god å ha, sier Iselin. 
 
Som rådgivere i en av sykehusets største klinikker, får både Marie og Iselin store muligheter til å få påvirke. De jobber tett på avdelingssjefene og får muligheter til å engasjere seg i ulike prosjekter.
 
- Vi har store utviklingsmuligheter, det er det ingen tvil om. Jeg synes helseteknologi er veldig spennende, der har vi veldig mye å hente. Vi er i gang med flere mindre prosjekter allerede, og tester ut hvordan det kan påvirke pasientflyt og ressursutnyttelse, forteller Marie.
 

Prosjekter skaper utvikling

Begge rådgivere motiveres av program balansekraft, spesielt arbeidet med å beholde og rekruttere. Iselin deltar i prosjektet «Bevare og utvikle sykepleiere» som klinikken har satt i gang. 
 
- Det blir så spennende å kartlegge de faktiske problemstillingene, og ikke minst iverksette tiltak. Det er et veldig inspirerende arbeid å være med i, sier Iselin. 
- I programmet har ledelsen, spesielt vår administrerende direktør, tydelig formidlet at alle ansatte er viktige. Vi trenger alle sammen, legger Marie til.
 
Begge rådgivere er klinikkens kontaktpersoner for Dips Arena og liker å jobbe med prosjekter.
- Prosjekter betyr jo utvikling, og gir oss problemstillinger vi ikke har hatt før. Det synes jeg er gøy. Vi fikk Dips Arena når jeg jobbet på Diakonhjemmet og gleder meg til sykehuset vårt også får tatt systemet i bruk, sier Iselin.
 

Må skape trygge rammer

Marie er opptatt av at sykepleieryrket må framsnakkes mer og at det må legges til rette for at nyutdannede sykepleiere opplever trygghet og mestring i arbeidet. Det er også viktig å anerkjenne kompleksiteten i de oppgavene og sitasjonene sykepleierne står i hver dag.
- Det følger med et stort ansvar for folks liv og helse og noen opplever at de står alene med mange oppgaver for tidlig, før de har fått erfaring og uten å ha et kompetent kollegium rundt seg. Vi må klare å skape trygge rammer, spesielt det første året. Det handler om å ha kompetanse i kollegiet og i den enkelte for å skape trygghet. 
 
De er ikke enig i at dette handler om at generasjon Millenium ikke er rustet for å takle de utfordringer jobben og livet gir. 
- Det å være sykepleier er enda tøffere nå enn før, fordi pasientene har mer komplekse sykdommer. Med stor turnover, blir behovet for opplæring enda større, og det er krevende. Jeg tror ikke dette handler om at dagens unge er late eller ikke tåler påkjenninger, sier Marie. 
 
Hun mener derfor at hvordan dagens unge generasjon omtales, har betydning for trivsel og mestring.
- Hvis du som helsepersonell allerede opplever å ikke mestre arbeidshverdagen din og vurderer å søke deg bort, tror jeg at hvis media og "mennesker med makt" omtaler deg offentlig som "lat", "kravstor" eller "skjør", bare vil få deg til å søke deg bort raskere, sier hun.
 

Stolt av yrket

Iselin Knudsen
Iselin Knudsen
Både Iselin og Marie er åpne for å gå tilbake til pleien på sikt. Begge er opptatt av gleden ved å få hjelpe andre. 
- Jeg er stolt av å være sykepleier, fordi jeg synes yrket er veldig viktig. Vi lærer så mye om sykdomslære og hvordan gi omsorg og behandle pasienter, vi blir gode på å jobbe i team, og utdannelsen gir mye ansvar. 
 
Marie tror at bakgrunnen som sykepleier, gir faglig innsikt og gode samarbeidsevner som kommer til nytte i utviklingsprosjekter i klinikken. Hun har vært koordinator i arbeidet med å tilby CADD-pumper hjemme. 
 
- I arbeidet med å etablere nye rutiner for å la pasienter få CADD-pumpe for langvarig behandling med antibiotika hjemme, har mange parter måttet samarbeide. Alle kommuner i nedslagsfeltet vårt, internt kjørekontor, sykehusapoteket, behandlingshjelpemidler, medisinsk teknisk avdeling og infeksjonsavdelingen har sammen fått dette til. Jeg har jobbet tett sammen med fagsykepleierne i infeksjon og holdt oversikt over mange detaljer. Nå er vi klare til å starte opp. I praksis betyr det at pasienten får besøk fra hjemmesykepleien bare en gang i døgnet i stedet for 4 til 6 ganger tidligere. 
 

Kollegiet viktigst

- Det som betyr aller mest for min trivsel og motivasjon, er kollegiale relasjoner og være med i et godt team der alle hjelper hverandre. Jeg kan til tider krisemaksimere, men lærer av mine kolleger å puste dypt, så ordner det meste seg, sier Iselin.
- Å få varierte arbeidsoppgaver og ha muligheten til å påvirke, er viktig for meg, og det har jeg i denne jobben, sier Marie.
 
Begge understreker at klinikk for medisin har mange dyktige fagpersoner som virkelig brenner for god pasientbehandling og vil drive bærekraftig. 
- Selv om utfordringene er store, er det en sterk «drive» for å finne løsninger og få dette til. Klinikken jobber også med å skape en felles kultur i klinikken – og ikke ha avdelingsvise siloer, og her har vi rådgivere en rolle.
 

Her vil vi bli 

Iselin er opprinnelig fra Halden og har jobbet som sykepleier i Halden kommune og ved flere sykehus i Oslo siden 2016 og som rådgiver i SØ i ett år nå. Etter å ha funnet en kjæreste fra Østfold, ville hun flytte hjem igjen og bygger nå hus i fødebyen.
- Jeg søkte bare jobber på sykehuset, og vil gjerne bli her lenge. Jo lengre man blir her, jo mer lærer man, og jo mer får man påvirke. Det er mye bra folk i sykehuset, jeg har så inspirerende ledere og kolleger. De gjør så godt de bare kan, og jeg er glad for å være bidragsyter, forteller Iselin.
 
Marie fra Moss har vært i SØ i tre år nå. Hun tok utdannelsen i Trondheim og har bodd og jobbet på Vestlandet i noen år før familien satte kursen hjem og havnet i Fredrikstad. Hun synes det å jobbe i spesialisthelsetjenesten er spennende og at sykehuset er en god arbeidsgiver. 
- Jeg vil gjerne være med på å finne løsninger for utfordringene vi og samfunnet står i. Dette er noe av det største som skjer i landet vårt nå. Vi har masse å lære på tvers av klinikkene og av andre sykehus, sier Marie. 
 
Et par menn som smiler
- Gode kolleger betyr mye for vår trivsel og motivasjon, mener Iselin Knudsen og Marie West.