Sykehusets ungdomsråd er på plass

Rett før jul var Sykehuset Østfolds ungdomsråd samlet for første gang. Ungdomsrådet skal gi råd til sykehusets avdelinger med mål om å gjøre sykehuset til et bedre sted for ungdom enten de er pasienter eller pårørende. – Dere blir en viktig stemme inn i sykehuset, og det er viktig at dere sier akkurat det dere mener, sa administrerende direktør Just Ebbesen i sin velkomsthilsen til ungdomsrådet.

Bjørn Hødal
Publisert 30.12.2016
Sist oppdatert 13.01.2023
Ungdomsrådet og Just Ebbesen

Det har lenge vært kjent at ungdom er en gruppe i norske sykehus som har fått mindre oppmerksomhet enn andre. Barneavdelingene har i stor grad vært tilpasset småbarn mens voksenavdelingene har hatt sitt fokus på voksne og eldre pasienter. Da Sykehuset Østfold tok i bruk nytt sykehus ble aldersgrensen i barneavdelingen hevet fra 16 til 18 år, og byttet navn til barne- og ungdomsklinikken. Barne- og ungdomsklinikken samarbeider tett med avdeling for barne- og ungdomspsykiatri som nå er i samme bygg.


- Flere andre sykehus i Norge har etablert ungdomsråd og har høstet svært gode erfaringer fra det. Ungdommene har gitt gode tilbakemeldinger som har endret praksis på sykehusene. Derfor har det vært et stort ønske fra brukerutvalget i sykehuset og sykehuset selv å få på plass et ungdomsråd, sier Jon J. Gåsvatn som er spesialrådgiver i samhandlingsavdelingen og sekretær for brukerutvalget.


I høst gikk det ut bred invitasjon til å spille inn kandidater til ungdomsrådet. Mange har tatt kontakt med sykehuset. Ungdommene som nå er med i rådet har først vært i samtale med koordinatorene for ungdomsrådet for å høre mer om hva vervet innebærer.


- Jeg ble imponert av ungdommene, noen ganger helt målløs. Flere av ungdommene har vært i kontakt med sykehuset gjennom hele livet. Selv om de har utfordringer som ikke mange andre ungdommer har, så er det ressurssterk ungdom. På mange områder har de mer erfaring enn oss som jobber i sykehuset, sier sykepleier Nina Thorsen. Hun er en av tre koordinatorer som har fått i oppgave å tilrettelegge for ungdomsrådets arbeid.


Ungdomsrådets første møte handlet om å bli kjent med hverandre. Det var spente ungdommer som møtte hverandre for første gang. De fikk høre mer om ungdomsrådets rolle og fikk hilse på administrerende direktør. I neste møte begynner alvoret. Da skal ungdomsrådet velge sin leder og begynne diskusjonen om hvilke saker de selv vil sette på dagsorden i sykehuset.


- Vi er spent på å høre hva de selv mener er viktig. Ungdomsråd er nytt for oss også, og veien blir til mens vi går. Hvordan veien blir seende ut er det ungdommene selv som skal bestemme, sier de tre koordinatorene Kristine Tangen, Oda Melby og Nina Thorsen.


Ungdomsrådet består av:
Mia Josefine Fiskerud
Louise Oppland
Vilde Marie Holt
Eline Josefine Helgesen (nestleder)
Vebjørn Ruud
Axel Karl Oskar Høydalsnes (leder)
Aurora Branem Eriksen
Fredrik Bøe
Rikke Iversen
Ada Hansen