Sykehusets første ekkotekniker

Den erfarne sykepleieren i hjerteavdelingen ønsket nye utfordringer; nå er Glenn Hansen sykehusets første ekkotekniker. Oppgaven er å undersøke hjertet ved hjelp av ultralyd.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 12.10.2018
Glenn Hansen
Glenn Hansen utfører flere ultralydundersøkelser daglig i Sykehuset Østfold

​- Jeg har alltid vært veldig interessert i alt som har med hjertet å gjøre, og når denne muligheten bød seg, grep jeg sjansen, sier Hansen.
Han har lang erfaring som sykepleier i et akuttsykehus, og begynte å jobbe som sykepleier i hjerteovervåkningen i sykehuset i Fredrikstad allerede i 2001.

Tett samarbeid med hjerteleger

Nå har han fullført to års deltidsutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, og er den første som har tittelen ekkotekniker i Sykehuset Østfold. I dag undersøker han både inneliggende pasienter og pasienter som har fått time og kommer til sykehuset på Kalnes.

- Min oppgave er å utføre selve ultralydundersøkelsen og analysere funnene. Jeg arbeider tett med hjertelegene som er de som stiller diagnosen, sier Hansen.

Gir mye informasjon

Ekkokardiografi, eller ultralydundersøkelse av hjertet, gir informasjon om hjertets struktur og funksjon. Det vil si hjertets posisjon, størrelse, bevegelighet av klaffer og hjertekammervegger, og hvor raskt blodet strømmer gjennom ulike deler av hjertet.

- Det kan være pasienter med hjertesvikt eller feil på hjerteklaffer, og undersøkelsen kan også brukes ved akutte hjerteinfarkt, sier han.

Lydbølger

Ultralyd er høyfrekvente lydbølger og fungerer i prinsippet som et ekkolodd. Ultralydapparatet sender lydbølger inn i kroppen. Når lyden passerer forskjellige vev i kroppen, reflekteres litt av lyden tilbake som ekko.  Denne lyden fanges opp av et lydhode og lydbølgene blir omdannet til bilder i ultralydmaskinen. 

Ultralydundersøkelsen av hjertet foregår med pasienten liggende delvis på siden. Området av kroppen som skal undersøkes, må være avkledd. For å kunne lage bilder må det være god kontakt mellom huden og lydhodet. Derfor brukes det alltid en kontaktgelé på huden. Lydhodet plasseres over ulike områder av brystkassen og øvre del av buken for å få bildene av hjertet som ønskes. Ultralyd er ikke skadelig for pasienten.

Stort behov

Det er mange pasienter i Østfold som henvises til ultralydundersøkelse av hjertet. Undersøkelsene gjøres i hovedsak av hjerteleger.

- Når vi er flere som kan gjøre undersøkelsene, vil det bidra til å gjøre ventetiden kortere. Nå er også sykepleier nummer to fra hjerteavdelingen i gang med den samme videreutdanningen jeg har tatt, sier Hansen.