Sykehuset retter informasjon om fødetilbud

Sykehuset Østfold har gitt beskjed til kvinner som skal føde og som ikke bor i Østfold, at vi må prioritere plass til kvinner som er bosatt i Østfold. I følge pasient- og brukerrettighetsloven gjelder retten til fritt behandlingsvalg også for fødende. Sykehuset Østfold må derfor endre sin praksis og beklager å ha gitt feil informasjon.

Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold
Publisert 14.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
En parkeringsplass foran en bygning

Det har vært stor pågang av kvinner som ønsker å føde i sykehuset på Kalnes, og det er ikke kapasitet til å ta imot alle som ønsker det.

Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven har pasienter rett til å velge hvor de skal motta helsehjelp. Denne retten til fritt behandlingsvalg gjelder også for fødende. Kvinner kan velge et sykehus i den helseregionen der de er bosatt, eller i en annen helseregion. De kan også velge mellom sykehus innen helseregionen. Dette innebærer at helseforetak ikke kan prioritere kvinner innen eget opptaksområde. Retten til å få helsehjelpen ved et bestemt, ønsket sykehus gjelder bare så langt dette sykehuset har kapasitet til å yte hjelpen.

Sykehuset Østfold må derfor endre egne retningslinjer og kan ikke prioritere kvinner fra Østfold framfor kvinner fra for eksempel Oslo eller Akershus. Sykehuset kan i teorien avvise å gi et tilbud til fødende fra andre helseregioner, dvs. fra Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, men i praksis er det ingen fødende fra disse områdene som planlegger å føde i Østfold.

Fødende bosatt i Sverige har ikke rettigheter etter den norske pasient- og brukerrettighetsloven. Beslutningen om å ikke ta i mot fødende fra Sverige, vil dermed bli opprettholdt.