Sykehuset Østfold ut av beredskap

Sykehuset Østfold er fra mandag 21. mars klokken 12.00 tilbake i ordinær drift.  - Pandemien setter fortsatt stort preg på arbeidet i sykehuset, men det er ikke lenger behov for økt beredskap, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Publisert 21.03.2022
Hege Gjessing
Adm. direktør Hege Gjessing

Antallet innlagte koronapasientene har ligget stabilt høyt på mellom 30 og 40 de siste ukene. Cirka en tredjedel av disse har vært innlagt med en annen hoveddiagnose enn Covid-19.​

- Det vil fortsatt være smittevernstiltak i sykehuset, og sykehuset har planer for å raskt kunne ta imot flere koronapasienter enn i dag om det skulle være behov for det. Koronasituasjonen vil nå bli fulgt videre i de ordinære fag- og ledermøtene, sier Gjessing.

Sykehuset Østfold har vært kontinuerlig i beredskap siden 26. november. I perioden 9. desember til 13. januar var beredskapsnivået satt til gult. I tiden før og etter var nivået grønt.