Sykehuset Østfold som Center of Excellence

Sykehuset Østfold får internasjonal oppmerksomhet for hvordan det jobbes med å bidra til at pasienter kommer seg bedre og raskere etter operasjon i tykk- og endetarm. Nå har gastrokirurgisk seksjon fått status som ERAS Society Center of Excellence.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 13.06.2019
Sist oppdatert 11.06.2021
ERAS-møte i Sykehuset Østfold
En gang i måneden er ERAS-teamet samlet til felles møte for å snakke om hva som fungerer eller ikke, og kommer frem til løsninger.

​- Dette er vi så stolte av, sier fagutviklingsrådgiver Jeanette Opsahl Fladeby i døgnområde 7, gastrokirurgi. Høsten 2017 tok gastrokirurgisk seksjon i bruk ERAS (Enchanced recovery after surgery), som er metoder satt i system for å få pasientene til å komme seg bedre og raskere etter operasjon i tykk- og endetarm.

Viste gastro-dansen

Under den syvende verdenskongressen for ERAS society i Liverpool i mai, ble det diskutert om gastrokirurgisk seksjon i Sykehuset Østfold kvalifiserte til utmerkelsen Center of Excellence, som ikke bare betyr at sykehuset har tatt i bruk og innført ERAS-prinsippene.
- Det er et kvalitetsstempel for at vi følger internasjonale ERAS retningslinjer og registrerer våre resultater. Vi har også kunnet vise høyt compliance. Dette har også gitt oss kompetanse til å undervise andre kirurgiske avdelinger og sykehus både i Norge og utlandet i innføring av ERAS, sier overlege Eivind Warberg i gastrokirurgisk seksjon på Kalnes.

Se også: Mange involvert for at pasientene skal komme seg raskere

Sammen med Jeanette Fladeby og flere av sykehusets medarbeidere, var han invitert til et møte i Liverpool med andre Center of Excellence fra hele verden. Der presenterte de hvordan det jobbes med ERAS ved gastrokirurgisk seksjon i Sykehuset Østfold.

Tidligere denne våren fikk også gastrokirurgisk seksjon på Kalnes besøk av TV2 og programlederne i "Skal vi danse", som bød på danseopplæring og koreografi til gastro-dansen, for å få nyopererte pasienter raskere i bevegelse og opp av senga. Danseinnslaget skapte stor begeistring under verdenskongressen.

Gleden var stor da det i ettertid av verdenskongressen ble besluttet at gastrokirurgisk seksjon ved Sykehuset Østfold skulle få status som Center of Excellence.
- Vi er en av de første gastrokirurgiske avdelingene i Norge som får dette kvalitetsstempelet, og det kan potensielt åpne mange andre dører, både med tanke på internasjonalt samarbeid, forskning og undervisning av andre sykehus, mener Warberg.

Avdelingssjef Tom Nordby i kirurgisk avdeling er også svært fornøyd med godkjennelsen.
- Dette betyr mye både for sykehuset lokalt og i Norge. Denne sertifiseringen betyr økt kvalitet med god pasientbehandling. Jeg synes det er veldig bra, medarbeiderne våre er iherdige og ivrige, og brenner for dette arbeidet. Det at de har fått til dette arbeidet er jeg veldig stolt av, sier Nordby.

Viktige møter

Hver måned samles det tverrfaglige ERAS-teamet til et felles møte. Kirurger, anestesipersonell, operasjonssykepleiere, sykepleiere fra postoperativ og sengepost, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer og hjelpepleiere får alle komme med sine innspill rundt bordet.
- Møtene som vi har tatt initiativ til har fulgt oss hele tiden, og er helt unike. Det er en gruppe engasjerte medarbeidere, og de får et eierforhold til arbeidet når vi jobber kontinuerlig med ERAS-prinsippene og oppfølging. På ERAS-møtene gjennomgår vi hva som fungerer bra og hvor det er forbedringspotensial.  Det er en fin utveksling av erfaringer fra de ulike fagområdene, og det sendes ut referat i ettertid, forklarer Fladeby. Samarbeidet har allerede bidratt til en del tiltak.
- Tverrfaglig sjekklister i DIPS, en pasientfilm som forteller hva ERAS er. Den er tilgjengelig både på nettsiden og vises på pasientrommene. Hele pasientforløpet er satt i system og standardisert, sier hun.

Gode resultater

De ulike fagområdene har tidlig fokus på at det er en ERAS-pasient. Informasjonen og behandlingen pasientene får, er basert på internasjonale retningslinjer.

- Pasienten og deres pårørende informeres grundig om hva de skal gjennom, og hva som forventes av dem. De informeres også om utskrivningskriterier og forventet innleggelsestid, sier Fladeby.

På golvet i korridoren på gastrokirurgisk avdeling på Kalnes er det laget merker, som pasientene kan bruke for å se hvor mange meter de går. Tidlig mobilisering, det å få pasienten opp fra senga kort tid etter operasjon, er et av de viktige prinsippene ved ERAS. Det bidrar til økt sirkulasjon, bedre fordøyelse, økt matlyst og pasienten kan komme seg raskere.

- Det er veldig viktig at medarbeiderne er tro mot ERAS-prosedyrene, for dette er ikke en jobb noen kan gjøre alene. Dette handler om bevisst og systematisk jobbing i tett samarbeid med de ulike fagområdene. Alle som jobber med denne pasientgruppen har en selvstendig viktig rolle og ansvar for at det skal bli en suksess, dette er teamarbeid, påpeker Warberg.
 Å jobbe etter ERAS-prinsippene bidrar til bedre resultater.
Behandlerne har et register hvor de kan hente ut resultater på hele pasientbehandlingen.

- Vi ser allerede nå at mange kirurgiske pasienter kommer seg raskere ved hjelp av denne tverrfaglige tilnærmingen. Dette er i tråd med hva studier har vist og det andre avdelinger rundt i verden har erfart, at komplikasjoner kan nedsettes med 30-40 prosent, og liggetiden reduseres for pasientene.

Alt sammen har gått veldig fort siden vi startet med ERAS ved gastrokirurgisk avdeling høsten 2017 med gjennomført implementeringskurs våren 2018, til vi nå i dag står med status som Center of Excellence mai 2019, sier Eivind Warberg.

Gastrokirurgisk seksjon i Sykehuset Østfold er godkjent som Center of Excellence

Fra v. Catrin Wasenius (intensiv-sykepleier), Jeanette O.Fladeby (fagutviklingsrådgiver ved døgnområde 7), Eivind Warberg (overlege gastrokirurgi), Anne-Lise Antonsen (helsefagarbeider) Klaus Risnes (overlege anestesi), Cecilie Knudsen (sykepleier), Gunhild Fløgstad (operasjonssykepleier), Oksana Korizniene (fysioterapeut), Sabrina Roos (daglig leder PO), og Inga Rutherford (SDI-sykepleier). Flere i teamet var ikke med da bildet ble tatt.