Sykehuset Østfold inviterer til folkemøte

Kan man bli syk av stress? Hvordan kan du ta kontroll over og forstå eget stress? Hva sier forskningen? Onsdag 15. februar kl. 19.00 inviterer sykehuset befolkningen til folkemøtet «VITALT: Når blir stress farlig?». Møtet holdes på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Jeanette Høydahl
Publisert 01.02.2023
Diagram

«VITALT» er navnet på Sykehuset Østfolds nye serie av folkemøter, som gjennomføres 4-6 ganger i året med ulik tematikk innen helse. 

- Vi håper folkemøtene skaper engasjement blant innbyggerne våre. Helse er noe de fleste av oss er opptatt av, og vi ønsker å bidra til økt kunnskap om veien til god helse, helseutfordringer og folkesykdommer, sier Hege Gjessing, administrerende direktør i sykehuset. 

Portrett av Hege Gjessing, administrerende direktør

Hege Gjessing, administrerende direktør

Når blir stress farlig? 

Onsdag 15. februar vil psykologspesialist Christian Lunde-Hanssen fortelle om traumer, stress og regulering i hverdagen, og om hvordan stressregulering kan bidra til at pasienter får best mulig behandling og oppfølging på sykehuset. 

Christian Lunde-Hanssen

Christian Lunde-Hanssen, psykologspesialist

Christian Lunde-Hanssen er psykologspesialist ved Sykehuset Østfold og er en erfaren foredragsholder og debattant. Han har lang erfaring med ulike pasienter innenfor spesialisthelsetjenesten og har lenge vært opptatt av å hjelpe pasienter og pårørende til å forstå og ta kontroll over egen livssituasjon. «Vi har alle våre teknikker som hjelper, men av og til må man ha hjelp til å finne dem frem.» 

På sykehuset jobber han i dag ved BUP-/CL-team som handler om å se hele mennesket når man blir lagt inn på somatisk barneavdeling. Teamet hjelper pasientene med å ivareta følelsesmessige utfordringer og bidra til mindre smerter og stress. Stress er mange ganger kilden til smerter og noen ganger også til de fysiske symptomene.

Folkemøte

Tema: VITALT: Når blir stress farlig?
Tidspunkt: Onsdag 15. februar kl. 19.00-20.30
Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad, Egalia-salen (3. etasje)
Nedlastbar plakat: