Sykehuset Østfold får nye internettsider

Hva betyr egentlig diagnosen du har fått? Og hva skjer før, under og etter behandling i sykehuset? Fra tirsdag 1. november blir det enklere å finne svar. Da lanseres Sykehuset Østfolds nye internettsider.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 31.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Bilde av forsiden www.sykehuset-ostfold.no
Slik vil sykehusets internettside se ut etter 1. november.

Målet med de nye nettsidene er at pasienter og pårørende lettere skal kunne finne kvalitetssikret informasjon om sykdom og behandling. Alle sykehus i Norge tar i bruk den samme nettløsningen.

De nye nettsidene skal være en større del av sykehuset og behandlingen enn det dagens sider er.
 - Informasjon om diagnoser, undersøkelser og behandling preger den nye nettløsningen. På de nye sidene blir det enklere for pasienter og pårørende å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling i sykehuset, sier administrerende direktør Just Ebbesen i Sykehuset Østfold.

Medisinsk og praktisk informasjon på ett sted

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er et samarbeid mellom de regionale helseforetakene og Direktoratet for e-helse. Alle sykehusene i Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Vest har allerede fått nye nettsider med denne løsningen.
- Den 1. november lanserer også sykehusene som hører inn under Helse Sør-Øst sine nye nettsider, og med det markerer vi at alle sykehus i Norge har tatt i bruk den nye løsningen, sier Ebbesen.

Brukerne har bestemt innholdet

I arbeidet med å bygge opp den nye, nasjonale nettløsningen, ble 150 pasienter, pårørende og helsepersonell gjennom 18 fokusgrupper ni steder i landet spurt om hva de ønsket å få vite på internettsidene til sitt sykehus.

- De som ble intervjuet sa klart i fra at de forventet å finne helhetlig informasjon om pasientforløpet. De var mindre opptatt av å lese om hvordan sykehuset er organisert og hvordan ansvaret for de ulike delene av behandlingen er fordelt. Brukerne skilte ikke mellom medisinsk og praktisk informasjon, og det har prosjektet tatt konsekvensen av under oppbygningen av de nye sidene. Her vil du finne informasjon om behandlingen, kart over området og beskrivelse av hvor du kan parkere på samme nettside, sier prosjektleder for lanseringen av de nye nettsidene i Sykehuset Østfold, nettredaktør Berit Louise Palm.

De nye nettsidene vil ikke være fullstendige ved lansering.
- Mye er på plass, men det vil ta lang tid før alle behandlinger og undersøkelser vi har i sykehuset blir presentert på nett, sier Palm.