Sykehuset Østfold deltar på Arendalsuka

Sykehuset Østfold deltar på Arendalsuka med egne arrangementer for første gang i år. - Arendalsuka er en viktig nasjonal møteplass for samfunnsengasjerte aktører både fra næringsliv og offentlig sektor. Sykehuset Østfold vil delta her for å løfte fram temaer vi jobber særlig godt med og få muligheten til å formidle våre erfaringer, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 14.07.2023
Administrerende direktør Hege Gjessing
Administrerende direktør Hege Gjessing

I årets Arendalsuke er det rundt 1000 arrangementer og 200 stands. Alle arrangementer er åpne for alle, omhandler samfunnsspørsmål og har gratis inngang. Sykehuset har ansvar for to arrangementer, det ene i samarbeid med Vestre Viken HF. Begge foregår på en av Arendalukas fire hovedscener, og vil live-streames på arendaluka.no og sykehusets hjemmeside. 

Tirsdag 15/8 kl 16.30, Torvscenen
- Sykehuset Østfold har vært blant de første med å prøve ut psykedeliske medisiner i behandling av psykisk syke pasienter i Norge. Erfaringene er svært gode og jeg er stolt av at vi har vært innovative og modige på dette feltet, sier Hege Gjessing.

Arrangementet «Er helsenorge klar for den psykedeliske renessansen?» foregår på Torvscenen tirsdag 15/8 kl 16.30-17.30, der Psykforsk, Innovativ Behandlingsforskning ved Sykehuset i Østfold presenterer erfaringer fra gjennomførte prosjekter og inviterer til debatt.

Onsdag 16/8 kl 1630, Bærekraftscenen

 - Gjennom digital hjemmeoppfølging ønsker vi å tilby tjenester på en ny måte digitalt som gjør at pasientene opplever seg vel ivaretatt og trygge, og samtidig ikke trenger like mange fysiske oppmøter på sykehuset, sier Gjessing.

Arrangementet «Er brukeren nøkkelen til en bærekraftig helsetjeneste?» foregår på Bærekraftscenen sammen med Vestre Viken onsdag 15/8 kl 16.30-17.30. Der vil vi blant annet presentere resultatene av en undersøkelse blant kreftpasienter som har hatt digital hjemmeoppfølging som en del av sin behandling, og ha en felles debatt.

- Sykehuset deltar med temaer der vi på begge områder er i front i Norge, og derfor har vi også et ansvar for å dele våre erfaringer med andre, sier Gjessing. Direktøren mener begge temaer er tidsaktuelle og håper de vil vekke interesse i Arendal.

Møt oss på Arendalsuka
​​

Mer om arrangementene

​15/8: Er helsenorge klar for den psykedeliske renessansen? 
Arrangør: Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Østfold HF
Tidspunkt: Tirsdag 15. august kl 1630-1730
Sted: Torvscenen​

​Psykiske lidelser medfører store kostnader for individ og samfunn. Sykehuset Østfold er i front i arbeidet med å ta i bruk psykedeliske medisiner som mdma, psilocybin og ketamin i behandlingen av psykiske lidelser. Mediene formidler stadig historier om pasienter som har hatt nytte av denne behandlingen fordi den tar problemet ved roten og ikke bare demper symptomer. Stadig flere helsemyndigheter åpner nå opp for å ta i bruk slike medisiner for terapeutisk bruk, men framgangen går likevel for sakte, det satses for lite på forskning og utviklingen preges av konservative holdninger.

Psykforsk, Innovativ Behandlingsforskning ved Sykehuset i Østfold presenterer erfaringer fra gjennomførte prosjekter og inviterer til debatt.
Les mer om arrangementet på Arendalsukas nettside​

16/8: Er brukeren nøkkelen til en bærekraftig helsetjeneste? Vi følger opp Helsepersonellkommisjonen
Arrangør: Vestre Viken HF, Sykehuset Østfold HF
Tidspunkt: Onsdag 16/8 2023 16:30 - 17:30
Sted: Bærekraftscenen 
Livestream: Klikk for å komme til streamingsiden

Vi blir flere, vi blir eldre, vi lever lengre med sykdom og vi forventer mer av helsetjenesten. Samtidig har helsevesenet begrenset med ressurser og personell. Hvordan kan vi bruke teknologi for å levere helsehjelp på nye og mer bærekraftige måter? Hvordan får vi til bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene? Hva synes pasientene om digital behandling og oppfølging, og hvordan sikrer vi brukermedvirkning og brukerstyrt tjenesteutvikling? 

Hjemme når du kan, sykehus når du må. Med digital hjemmeoppfølging og det virtuelle sykehuset ønsker vi, ved hjelp av teknologi, å tilby hele eller deler av behandling og oppfølging der pasienten er. 
Fører dette til at pasienten opplever økt trygghet og bedre mestring av sin helsesituasjon? Vi har gjennomført en undersøkelse blant kreftpasienter som har hatt digital hjemmeoppfølging som en del av sin behandling, og presenterer resultatene. 

​​


Mer om arrangementene

​15/8: Er helsenorge klar for den psykedeliske renessansen? 
Arrangør: Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Østfold HF
Tidspunkt: Tirsdag 15. august kl 1630-1730
Sted: Torvscenen​

​Psykiske lidelser medfører store kostnader for individ og samfunn. Sykehuset Østfold er i front i arbeidet med å ta i bruk psykedeliske medisiner som mdma, psilocybin og ketamin i behandlingen av psykiske lidelser. Mediene formidler stadig historier om pasienter som har hatt nytte av denne behandlingen fordi den tar problemet ved roten og ikke bare demper symptomer. Stadig flere helsemyndigheter åpner nå opp for å ta i bruk slike medisiner for terapeutisk bruk, men framgangen går likevel for sakte, det satses for lite på forskning og utviklingen preges av konservative holdninger.

Psykforsk, Innovativ Behandlingsforskning ved Sykehuset i Østfold presenterer erfaringer fra gjennomførte prosjekter og inviterer til debatt.
Les mer om arrangementet på Arendalsukas nettside​

16/8: Er brukeren nøkkelen til en bærekraftig helsetjeneste? Vi følger opp Helsepersonellkommisjonen
Arrangør: Vestre Viken HF, Sykehuset Østfold HF
Tidspunkt: Onsdag 16/8 2023 16:30 - 17:30
Sted: Bærekraftscenen 
Livestream: Klikk for å komme til streamingsiden

Vi blir flere, vi blir eldre, vi lever lengre med sykdom og vi forventer mer av helsetjenesten. Samtidig har helsevesenet begrenset med ressurser og personell. Hvordan kan vi bruke teknologi for å levere helsehjelp på nye og mer bærekraftige måter? Hvordan får vi til bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene? Hva synes pasientene om digital behandling og oppfølging, og hvordan sikrer vi brukermedvirkning og brukerstyrt tjenesteutvikling? 

Hjemme når du kan, sykehus når du må. Med digital hjemmeoppfølging og det virtuelle sykehuset ønsker vi, ved hjelp av teknologi, å tilby hele eller deler av behandling og oppfølging der pasienten er. 
Fører dette til at pasienten opplever økt trygghet og bedre mestring av sin helsesituasjon? Vi har gjennomført en undersøkelse blant kreftpasienter som har hatt digital hjemmeoppfølging som en del av sin behandling, og presenterer resultatene. 

​​