Sykehuset Østfold beklager

- Vi klarte ikke å gi Mina og Mille et godt nok tilbud. Det er vi lei oss for, sier Andreas Joner, klinikksjef i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. Tilsynet fra Statsforvalteren i Vestland viser at Sykehuset Østfold har brutt kravet til forsvarlighet på flere områder.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 21.02.2024
En stor bygning med parkeringsplass
Sykehuset Østfold Kalnes
En mann med skjegg
Klinikksjef Andreas Joner

- Dette er en forferdelig trist sak og vi føler særlig med foreldrene til Mina og Mille som har opplevd det som må være det verste man kan oppleve som foreldre. Vi beklager at tilbudet til jentene ikke har vært godt nok, sier Joner.

Statsforvalteren i Vestland slår fast at Mina og Mille ikke fikk forsvarlige helsetjenester i Sykehuset Østfold. Tilsynet påpeker at det tok lang tid før jentene ble kartlagt for annen problematikk. Hjelpen og behandlingen ble ikke tilpasset Mina og Milles behov, og de fikk ikke nødvendig kontinuitet i oppfølging av sine helsevansker. Manglende samarbeid og kontinuitet i overganger, førte til uønskede brudd i behandlingen og brå avslutninger.

- Det er alvorlig at statsforvalteren mener vi har brutt forsvarlighetskravet på flere områder. Tilsynsrapporten viser at vi ikke er gode nok til å utrede og behandle unge som står i en svært vanskelig situasjon med komplekse lidelser. Vi følger dette opp ved å gå grundig gjennom organiseringen og tilbudet vi gir pasienter som har behov for behandling i barne- og ungdomspsykiatrien, sier Joner.

Viktige tiltak sykehuset jobber med, er muligheten for å utvide døgntilbudet for barn og ungdom opp til 15 år, og klinikken har allerede styrket kapasiteten med ambulerende team som kan følge opp pasienter med spiseforstyrrelser i denne aldersgruppen.

- For pasienter som har behov for kontinuerlig oppfølging i en periode, vil det å ha et døgntilbud også i helgene være en bedre løsning for noen pasienter. Dette er en prioritering vi må vurdere, sier han.

Tilsynet viser at jentene fikk mangelfull oppfølging, spesielt i overflytting mellom ulike enheter i sykehuset og mellom sykehuset og andre helseforetak. 

Sykehuset har startet arbeidet med å forbedre overganger mellom ulike enheter i sykehuset, og sikre god oppfølging og informasjon ved flytting av pasienter mellom sykehuset og andre helseforetak. Det blir også viktig å fortsette å utvikle samarbeidet med kommunene i opptaksområdet. Det er opprettet et eget utvalg med representanter fra kommunehelsetjenesten i Østfold og sykehuset, blant annet for å sikre en bedre oppfølging av barn og ungdom som skal følges opp etter behandling.

- Et tett samarbeid mellom ulike nivåer er vesentlig for at vi skal gi god oppfølging. Her har vi ikke vært gode nok. Nå er det viktig at vi gjør hva vi kan for å lære av de punktene tilsynsrapporten peker på, slik at vi blir bedre til å gi hjelp slik at pasienter og pårørende opplever å møte en helhetlig helsetjeneste.