Sykehuset har fått ny cøliaki-ekspert

Overlege Christian Riddervold Kahrs (39) i barne- og ungdomsklinikken på Sykehuset Østfold har tatt doktorgrad på cøliaki og infeksjoner.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 01.04.2019
Sist oppdatert 03.03.2021
En mann som står i gangen
Overlege Christian Riddervold Kahrs

​Overlege Christian Riddervold Kahrs (39) i barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold har tatt doktorgrad på cøliaki og infeksjoner.

Doktor cøliaki

8. mars forsvarte han avhandlingen "Celiac disease in two Norwegian prospective birth cohorts: infections and growth in early life", hvor han i samarbeid med medarbeidere viser at virus kan være en medvirkende årsak til cøliaki.

- Jeg innså vel ikke før på selve dagen for disputas, hvor stort det her var for meg. Det ble en veldig fin opplevelse, selv om det var skikkelig eksamensfølelsen, sier Riddervold Kahrs.

Etter disputas var det klart for middag og taler med hovedveileder Ketil Størdal, medveileder Lars Christian Stene og og en rekke andre i kommandandtboligen i Gamlebyen i Fredrikstad.
- Barna mine på fire og seks hadde spilt inn sangen "Doktor cøliaki" som ble spilt av under middagen, sier Riddervold Kahrs stolt.

Sammen med medarbeidere har han undersøkt om infeksjoner tidlig i livet kan forklare hvorfor noen utvikler tilstanden mens andre ikke. For å undersøke dette, har de brukt data fra to store norske befolkningsundersøkelser; Mor og Barn-undersøkelsen og MIDIA. Barn med hyppige infeksjoner i alderen 0 til 18 måneder hadde større risiko for cøliaki etter denne alderen. Det var derimot ingen sammenheng mellom mors infeksjoner i svangerskapet og cøliaki hos barnet.

-Unikt studie

- Det finnes noen få andre internasjonale studier som har samme konsept, men det var ingen som hadde sett på mage-tarm virus i barns avføring og risikoen for senere cøliaki.
Studiene som ble gjennomført i samarbeid med Folkehelseinstituttet og viste sammenheng mellom virusinfeksjon tidlig i livet og utvikling av cøliaki, fikk stor oppmerksomhet allerede før disputas.
Den tredje artikkelen om at det var særlig langvarige og kraftige enterovirus-infeksjoner som viste sammenheng med cøliaki, ble nemlig publisert i det britiske legetidsskriftet BMJ.

- Det er noe av det vi er mest stolte av. Det handler ikke bare om den jobben vi har gjort, men også all hjelp vi har fått og alle prøver og dataer som er samlet inn over mange år. Vi konkluderer ikke og tror ikke vi har funnet ut at årsaken til cøliaki er kun enterovirus. Men det kan være én av flere faktorer som sammen bidrar til økt risiko for utvikling av cøliaki. Kanskje var resultatet vårt en liten brikke i dette store puslespillet, sier Riddervold Kahrs.

Ketil Størdal, Christian Riddervold Kahrs og Lars Christian Stene

Hovedveileder Ketil Størdal, Christian Riddervold Kahrs og medveileder Lars Christian Stene

Nå lar han forskningen hvile, i det minste for en liten stund, før han bestemmer seg for om det blir mer.
- Det har tatt fire år å komme i mål. Jeg nølte ikke, da Størdal som et klinisk forbilde spurte om noen av oss i barne- og ungdomsklinikken var interessert i å forske på nettopp det her, og startet opp i 2014. Jeg har jobbet med prosjektet i litt ulike grader i disse årene, og har blant annet også hatt gruppe 1-tjeneste på Rikshospitalet og Ullevål.

Ved påsketider i fjor var han tilbake, og har det siste halvåret jobbet 100 prosent i barne- og ungdomsklinikken ved siden av arbeidet med publisering av artikler.
- Det har blitt en del jobbing med forskning på kveldstid, så kona syntes nok det var fint at jeg kom i mål nå, ler Riddervold Kahrs.

Mange cøliaki-pasienter

Nå gleder han seg over arbeidsdager med de unge pasientene i sykehuset.
- Jeg er ganske fersk i stillingen som overlege ved barneavdelingen. Det er mange nye oppgaver i klinikken siden jeg kom tilbake i høst, så nå gleder jeg meg til å konsentrere meg om jobben der.

Sykehuset får mange pasienter i forbindelse med cøliaki.
- Det er nå til dags sjelden at barn må innlegges i sykehuset på grunn av cøliaki. Men jeg møter relativt ofte disse pasientene når jeg har poliklinikk. Det er en del barn og unge som henvises fra fastlege med mistanke om cøliaki, og da er vår jobb å stille diagnose og vurdere om det er behov for vevsprøve fra tynntarmen eller ikke. Når diagnosen eventuelt er stilt, følges pasientene opp med kontroller hvert til annethvert år til barnet er utvokst, forklarer Riddervold Kahrs.

Dersom diagnosen cøliaki blir stilt, kan sykehuset gi tilbud om et opplegg gjennom Cøliaki-skolen, hvor et team med klinisk ernæringsfysiolog og lege informerer om tilstanden og tiltak man kan gjøre selv i forhold til kost og ernæring.

Cøliaki er en autoimmun sykdom som skyldes en overfølsomhet overfor gluten, et protein som finnes i hvete, rug, bygg og spelt.
Spiser du glutenholdig mat blir tynntarmens slimhinne betent og næringsstoffene fra maten blir ikke fullt ut absorbert. Dette kan føre til en rekke symptomer og helseproblemer.
Tarmen er den delen av kroppen som påvirkes mest ved cøliaki. Cøliaki er arvelig. Hvis noen i familien din har cøliaki, er sjansene 1 til 10 for at du kan få sykdommen. Har du ingen i familien med cøliaki, er sjansene 1 til 100 for at du får det.I tillegg til arv, er det ofte annen sykdom som utløser cøliaki.
(Kilde: Helsenorge)