Sykehuset går i grønn beredskap

Sykehuset Østfold går i grønn beredskap tirsdag 6. februar kl. 14.00. Dette skyldes stort overbelegg i hele sykehuset, og spesielt i klinikk for medisin.

Publisert 06.02.2024
En bygning med glassvinduer
Sykehuset Østfold Kalnes

Inntil videre skal pasienter som har en avtale i sykehuset, møte til avtalt tid.