Svak nedgang i jobbtilfredshet

Gjennomsnittlig jobbtilfredshet scorer noe lavere, men stadig flere av sykehusets medarbeidere er godt fornøyd med kollegialt samarbeid og støtte fra leder. Det kommer fram i Høgskolen i Østfolds forskningsprosjekt om ansattes jobbtilfredshet og deres erfaringer av egne arbeidsvilkår.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 17.03.2017
En bygning med en treramme

​Høgskolen i Østfold har gjennomført to spørreundersøkelser blant medarbeidere i Sykehuset Østfold i forbindelse med deres forskningsprosjekt om pasienter og ansattes erfaringer med nytt sykehus.

Den første spørreundersøkelsen ble gjennomført i september 2015, mens det fortsatt var drift i Fredrikstad. Den samme undersøkelsen, med noen få justeringer i spørsmålene, ble sendt ut på nytt i august/september i 2016 til medarbeidere i Sykehuset Østfold Kalnes.

Alle ansatte ved sengeposter og døgnområder, samt andre ansatte med pasientkontakt, ble invitert til å delta i undersøkelsen. Antallet respondenter var 985 i 2015, og økte til 1289 i 2016. Mer informasjon om utvalget finner du nederst i saken.

- Ikke et dårlig resultat

Resultatene viser en svak nedgang i jobbtilfredshet fra før til etter innflytting.
På spørsmålet «Hvor fornøyd er du totalt sett med arbeidsstedet ditt?» svarte respondentene i snitt 4,05 på en skala fra 1 til 5 første gang undersøkelsen ble gjennomført. I 2016 var gjennomsnittet 3,85. 1 angir svært misfornøyd og 5 svært fornøyd.

Jobbtilfredshet er målt på en skala fra -56 (svært lav jobbtilfredshet til +23 (svært høy jobbtilfredshet). I 2015 var gjennomsnittet på denne skalaen 5,43. I 2016 er gjennomsnittet 3,83.

- Det er verdt å merke seg at det er et veldig stort spenn i skala når det gjelder jobbtilfredshet. Den går fra -56 som betyr svært lav tilfredshet og opp til svært god jobbtilfredshet på +23. Flere medarbeidere har gitt topp score, og noen har også gitt helt ned i -41 i jobbtilfredshet, men de aller fleste ligger på pluss-siden. Dermed er det slett ikke et dårlig resultat, påpeker prosjektleder og førsteamanuensis Vigdis Abrahamsen Grøndahl ved Høgskolen i Østfold.

Helsevurdering og påstander

Deltakerne i medarbeiderundersøkelsen ble spurt om å tallfeste egen fysiske helse på en skala fra 1 (dårligst) til 5, og endte gjennomsnittlig på 4,06 i 2016 mot 4,14 i 2015. Tallene for egenrapportert psykisk velvære ble i gjennomsnitt 4,13 i 2016, som er en nedgang fra 4,23 i 2015.

Sykehusmedarbeiderne ble også bedt om å svare på hvor enige de var i 17 ulike påstander knyttet til daglig arbeid og arbeidsplassen sin.
- Her er det særlig verdt å merke seg at svarene på spørsmål knyttet til kollegaer og leder på arbeidsplassen, som er økende. Det er veldig positivt, mener Abrahamsen Grøndahl.

Mer rutinepreget arbeidshverdag, færre utfordrende arbeidsoppgaver og en nedgang i følelsen av å få brukt sin faglige kompetanse eller ha mulighet til utvikling, er blant tilbakemeldingene. Samtidig er opplevelsen av stress redusert, og muligheten til å ta pauser ved behov bedre.

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet fra 29. august til 11. september 2016, og Abrahamsen Grøndahl påpeker at tidsrommet kan ha påvirket resultatet.

- Det var rett etter ferieavvikling, og dessuten delvis under streiken. Det kan være interessant å gjøre en ny undersøkelse i løpet av 2017, kanskje også på andre tider av året. Det er først da vi vil se om resultatene flater ut eller hvordan det endrer seg. Men vi må uansett ikke glemme at de aller fleste medarbeidernes svar i undersøkelsen er på plussiden, sier hun.

Bord

Bord

Bord

Bord

Bord