Styrker vurderingskompetansen innen rus på Kalnes

Fra 9. mai er et vurderingsteam fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til stede på Kalnes. - Pilotprosjektet skal vare i fem uker, og det er i hovedsak pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, teamet skal møte og vurdere med tanke på behandlingsbehov i TSB, sier prosjektleder og avdelingsrådgiver Erik Sukkehagen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 10.05.2022
Erik Sukkehagen
Prosjektleder Erik Sukkehagen

Pilotprosjektet er etablert av avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, som ikke har sin lokasjon på Kalnes. Pilotprosjektet skal vare til 10. juni i år. 

- Det tok ikke mange minuttene før vurderingsteamet var ute i driften og gjorde sin første vurdering av en pasient i går. Det blir spennende å se hvordan behovet vil være de ukene prosjektet skal vare, sier Sukkehagen.

Fra hele Østfold

Det vil i alt være fem ulike vurderingsteam, som er i sykehuset en dag hver i uka. Teamene består av en lege og en psykolog eller annet helsepersonell. Teamene kommer fra avdeling for rus- og avhengighetsbehandling som har poliklinikker i Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Askim og Moss, og fra avdelingens døgntilbud i sykehuset i Moss.

- I tillegg til at teamet kan gjøre konkrete vurderinger av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og hvilke oppfølging de bør få etter sykehusoppholdet på Kalnes, vil dette også bidra til å øke kunnskapen om TSB i resten av sykehuset, sier prosjektlederen.

Samarbeid med liasontjenesten

Arbeidsoppgavene til vurderingsteamet blir primært å gjøre vurderinger av pasienter meldt fra akuttmottak og fra somatiske og psykiatriske døgnseksjoner. Teamet skal samarbeide tett med liaisontjenesten, som består av leger fra psykiatrien som jobber inn mot somatikken.

- Når en pasient kommer inn på grunn av en overdose eller langvarig høyt inntak av alkohol, går det en melding til liasontjenesten. Liasontjenesten og vurderingsteamet vil da sammen vurdere hvem som skal rykke ut. Er dette en pasient som har behov for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, eller bør pasienten få tilsyn av spesialistene innen psykiatri? sier Sukkehagen.

Trenger ulik oppfølging

Pasientene vurderingsteamet møter, kan ha behov for helt ulik oppfølging. Noen har kanskje allerede vært til behandling i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, andre kommer til sykehuset for første gang. 

- Etter en akutt innleggelse på Kalnes, vil mange ha behov for oppfølging i sin lokale poliklinikk. Dersom poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig, kan det være nødvendig med døgninnleggelse. Da vil behandlingen foregå ved døgnenheten i Moss. Et opphold her kan vare fra noen dager til tre uker, sier han. 

Del av stort prosjekt

Pilotprosjektet er en del av et større samhandlingsprosjekt mellom tverrfaglig spesialisert rusbehandling, somatikken og psykisk helsevern i sykehuset, som blant annet skal svare ut føringer i pakkeforløp overdose og nasjonal alkoholstrategi. 

Hovedmålene med vurderingsteamet er å: 

1. Sikre like akuttvurderinger
2. Bidra til at pasientene får rett behandling på rett sted
3. Bidra til økt synlighet og kompetanseoverføring av TSB sitt fagområde i sykehuset 
4. Innhente tall og erfaringer fra pilotprosjektet​

Kan bli permanent

24. mai skal prosjektet meldes inn til porteføljestyret i sykehuset, som styrer den samlede prosjektporteføljen gjennom prioriteringer, oppfølging og samordning av prosjektene.

- Dette er et pilotprosjekt. Nå får vi mulighet til å se hva som fungerer godt, og hva som eventuelt kan gjøres på en bedre måte. Etter pilotprosjektet vil det vurderes om dette vil være en ordning sykehuset skal ha på permanent basis, sier prosjektlederen.