Styrker kapasiteten til ortopediske operasjoner

Ortopedisk poliklinikk i Sykehuset Østfold øker operasjonskapasiteten, og vil to dager i uka kunne utføre større inngrep med hjelp fra anestesi. Allerede i løpet av første dag ble fire pasienter operert.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 05.03.2018
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra v. Sandro Rolle, Louise Trotter, Beate Øren, Ronny Hansen, Asbjørn Sorteberg, Ole Fredrik Lund, Anne Margrethe Borgersen, Linda Marie Eikemo, Lise Beate Ringsby og Anders Lippert.

​- Dette har vi ventet på, sier avtroppende avdelingssjef Anne Margrethe Borgersen i ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold.
Sist uke ble det gjennomført prøvedrift med to pasienter, og torsdag 1. mars var det klart for offisiell åpning av det nye tilbudet.

Operasjonssykepleier Linda Eikemo. I bakgrunnen avtroppende avdelingssjef Anne Margrethe Borgersen.
Operasjonssykepleier Linda Eikemo sto for snorklippingen under den offisielle åpningen av operasjonsstua. I bakgrunnen avtroppende avdelingssjef Anne Margrete Borgersen.

Allerede i 2016 ble en egen spesiallab  tatt i bruk ved poliklinikkområde 3 ortopedi på Kalnes, men her har det kun blitt gjennomført mindre inngrep med lokalbedøvelse. Gjennom åtte måneder har det vært jobbet for å få oppgradert til en fullverdig operasjonsstue, hvor det også kan gjennomføres operasjoner i narkose. Det nye er at ortopedisk poliklinikk har fått anestesilege- og sykepleiereressurser, samt operasjonssykepleiere, og postoperativsykepleiere som blir en del av teamet tilknyttet operasjonsstuen.

- Det har krevd en del tilrettelegging. Blant annet har operasjonsstuen blitt bygd om. For å gjennomføre operasjoner med narkose krevdes endringer i forhold til ventilasjon, og dette arbeidet ble avsluttet sist helg, opplyser Borgersen.

Oppgraderingen betyr at det nå kan gjøres mye større inngrep i operasjonsstuen på poliklinikken i 1. etasje. Med et fullt operasjonsteam på plass, kan det utføres operasjoner i narkose.
- Her tenker vi å operere skader i hånd, og da først og fremst mindre ortopediske inngrep. I første omgang starter vi med håndledds- og fingerfrakturer, sier Borgersen. Det er en forutsetning at pasientene ellers er friske, slik at de normalt vil kunne reise hjem etter gjennomført operasjon.
Slike operasjoner skal gjennomføres i løpet av to uker, og etter helgen sto 14 på venteliste for å få utført en slik operasjon. Ved å kunne gjennomføre operasjonene i poliklinikken på mandag og torsdager fremover, er målet å redusere ventetiden. De øvrige dagene skal operasjonsstuen fortsatt brukes til inngrep av kirurgisk og ortopedisk avdeling hvor det kun er nødvendig med lokalbedøvelse.

Godt mottatt

Avdelingssjef Ole Steinar Tangen ved operasjonsavdelingen, er også godt fornøyd med det nye tilbudet.
- Alle disse operasjonene hadde jo ellers havnet på det ordinære operasjonsprogrammet i sykehuset, så dette er en styrking til en allerede presset avdeling, sier Tangen. Han understreker at sikkerhet og overvåking av pasienter vil være på samme nivå som ved andre operasjoner. Men i stedet for å bli lagt inn, vil pasientene her selv kunne gå inn på operasjonsstuen, bli operert, overvåket her etter operasjonen, og sendt hjem samme dag.

- Vi har håndplukket folk fra operasjonsavdelingen, og det har ikke akkurat manglet på interesse. Dette er en helt ny tverrfaglig måte å jobbe på, og for operasjonssykepleierne er det en kjærkommen mulighet til å komme mer ut i sykehuset på. De jobber jo vanligvis på en avdeling som er stengt fra omverden, sier Tangen.
Før det nye tilbudet startet opp, har blant annet teamet vært i Moss for å lære seg dagkirurgiske prinsipper og har sett på smertelindring.
- Vi er dermed godt forberedt, sier Tangen. I tillegg er også overvåkingen og logistikk tilrettelagt for de nye operasjonene.

Bytter avdelingssjef

Borgersen har vært avdelingssjef for ortopedisk i nesten 13 år, men går over i stillingen som seksjonsleder ortopedi i Moss.
- Jeg synes jeg har vært lenge nok, og det er på tide å slippe til nye koster, sier Borgersen.

Asbjørn Sorteberg er ny avdelingssjef. Han kommer fra stillingen som seksjonsoverlege dagkirurgi på ortopedisk avdeling i Sykehuset Østfold.