Stort forbruk av psykofarmaka i sykehjem

I fire år har Enrico Callegari, overlege i alderspsykiatrisk seksjon i Sykehuset Østfold, kartlagt bruken av psykofarmaka hos eldre i sykehjem. 20. januar forsvarer han sin doktorgradsavhandling.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 12.01.2023
Sist oppdatert 24.01.2023
Illustrasjonsbilde ulike medikamenter
Psykofarmaka er en felles betegnelse for medikamenter mot depresjon, angst, søvnproblemer, og medisiner som virker beroligende. Illustrasjonsfoto: @DedMityay - stock.adobe.com

Mange eldre bruker psykofarmaka allerede ved innleggelse i sykehjem.
- Dessverre ser vi at bruken ikke går ned etter at de blir innlagt. Tvert imot ser vi at bruken øker de første månedene etter innleggelse, også blant beboere med demens. Dette skjer selv om medikamentene har svært liten effekt på denne gruppen eldre, og gir mange bivirkninger, sier Callegari.

Enrico Callegari

Enrico Callegari

Bruk av psykofarmaka, som er en felles betegnelse for medikamenter mot depresjon, angst, søvnproblemer, og medisiner som virker beroligende, er svært utbredt blant beboere i norske sykehjem.

Sju av ti

I sin avhandling «Psychotropic drug use in older adults living in nursing homes – associations with clinical symptoms and the effect of a structured drug review» har Enrico Callegari og medarbeidere undersøkt hvordan psykofarmaka er forskrevet i norske sykehjem fra innleggelse og over tid.

De fant at ved innleggelse i sykehjem brukte seks av ti beboere minst et psykofarmakum. Tre år senere økte dette tallet til sju av ti beboere. Blant disse legemidlene var medisiner mot depresjon de mest forskrevne. Sykehjemsbeboere med større depresjonssymptomer hadde større sjanse for å få psykofarmaka. Mange av beboerne hadde demens.

- Det er ikke uvanlig av pasienter med demens blir behandlet med psykofarmaka ved atferds- og psykologiske symptomer. Eldre med demens er en spesielt sårbar gruppe som ikke bør få forskrevet slike medikamenter unntatt når det er strengt nødvendig, og kun i korte perioder, sier han.

Mangler gode verktøy

14 sykehjem i små og store kommuner i Østfold, og mer enn 200 sykehjemsbeboere har vært med i studien.  Callegari og medarbeidere har undersøkt om et verktøy brukt for å gå gjennom medisinlister til sykehjemsbeboere, blant annet bidro til å forbedre livskvalitet og redusere forbruket av psykofarmaka. 

- Jeg er imponert over hvor engasjerte medarbeiderne i sykehjemmene er, og innsatsen de legger ned. Studien vår viser at sykehjemslegene per i dag mangler gode verktøy som kan hjelpe dem med å vurdere disse medisinene nøye, sier han.

En stor overgang

Callegari mener at det ikke er rart at mange eldre som flytter til sykehjem blir urolige.
- Å bli flyttet til et nytt sted, er en stor overgang, og en slik forandring kan skape mange reaksjoner. Disse kan tolkes som psykisk sykdom, men kan også være en helt forståelig reksjon på en brå endring, sier han.

Overlegen påpeker at personalet på sykehjemmene ofte står i svært vanskelige situasjoner.  Han har forståelse for at psykofarmaka brukes for å roe ned urolige beboere som viser alvorlig atferd i en periode.

- Problemet er at mange eldre fortsetter å få disse medikamentene over tid. Noen psykofarmaka skal brukes over tid, men på riktig indikasjon. Noen eldre trenger disse, men det er viktig å revurdere forbruket med regelmessige mellomrom. Vår oppfordring er at legene bør ha større fokus på forskrivning av psykofarmaka, spesielt de første månedene etter sykehjemsinnleggelse

 

​Disputerer i Oslo
Enrico Callegari forsvarer sin doktorgradsavhandling 20. januar klokken 13.15.
Disputas skjer i Rødt auditorium, Labbygget (25), Ullevål sykehus​