Stor pågang i akuttmottaket

Den siste uken har det på ukedager kommet nærmere 140 pasienter til akuttmottaket daglig. - Vi må alltid behandle de det haster mest med først, og det betyr at noen pasienter vil oppleve at de må vente lenger, sier avdelingssjef Sissel Hagen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 14.07.2021
Akuttmottak Sykehuset Østfold Kalnes
Akuttmottaket, Sykehuset Østfold Kalnes

Sissel Hagen

Sissel Hagen i akuttmottaket på Kalnes

Det er i hovedsak medisinske pasienter som kommer til akuttmottaket, men også mange brudd og sårskader. I helgen var det godt over 100 pasienter daglig i akuttmottaket, noe som er uvanlig på en helg.

- Vi har et daglig gjennomsnitt nå som vi vanligvis har i en travel influensasesong, sier Hagen.

Akuttmottaket har normal sommerbemanning, og det er hektisk på jobb. 
- Så stor pågang av pasienter merkes godt. Men vi har gode rutiner og medarbeiderne gjør hva de kan for å gi pasientene rask behandling, sier avdelingssjefen.

Mange av pasientene som kommer, får undersøkelsene og behandlingen de har behov for i akuttmottaket. Mer enn 30 prosent av pasientene som kommer til akuttmottaket, blir ferdigbehandlet her. Det vil si at de slipper å bli innlagt og kan reise hjem.

Strenge smittevernrutiner

Det er per i dag ingen covidpasienter innlagt i sykehuset, men det hender at pasienter som kommer til akuttmottaket har symptomer som gjør at de må isoleres og testes. 

- Vi har fortsatt strenge smittevernrutiner i sykehuset, og i akuttmottaket er det bare barn eller kritisk syke som kan ha med pårørende, og de kan kun ha med én pårørende hver. Med så stor pågang av pasienter er det veldig viktig at pårørende respekterer dette, sier Hagen.

Mange innlagte

Selv om mange pasienter blir ferdigbehandlet i akuttmottaket, er antall pasienter som blir innlagt også høyt i sommer. 

Det er spesielt mange pasienter innen medisin. Det vil si blant annet akuttgeriatri, gastromedisin og hjertemedisin.
- Vi er usikre på hva den store pågangen skyldes, men det er mange som har behov for innleggelse nå. Det er uvanlig i sommerukene som vi nå er inne i, sier Astrid Eri-Montsma, avdelingssjef geriatrisk og endokrinologisk avdeling og nyremedisinsk avdeling.