Stor øvelse på Kalnes i morgen

31. august går alarmen for en fullskalaøvelse i Sykehuset Østfold. Scenario er et helikopterstyrt på nordsiden av sykehuset på Kalnes.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 30.08.2017
Sist oppdatert 31.08.2017
Illustrasjonsbilde helikopter på Kalnes
Scenariet i fullskalaøvelsen er et helikopterstyrt på nordsiden av sykehuset på Kalnes

Det oppholder seg 25 personer i umiddelbar nærhet til hendelsessted, og mange blir skadet. En rotor slår inn i veggen i sykehusbygningen, og strømmen kuttes i et sengeområde.

- Å øve på slike krisesituasjoner gjør oss i bedre stand til å mestre virkelige hendelser. Under denne øvelsen vil vi trene på hvordan vi kan ta imot og behandle mange pasienter samtidig. Dette vil være pasienter med blant annet brannskader, kritiske og mindre kritiske kutt‐ og bruddskader. Samtidig får vi øvd på hvordan vi skal håndtere strømbortfall i en del av sykehuset og evakuering, sier Camilla Konstance Hagene, prosjektleder for fullskalaøvelsen.

På grunn av spredning av drivstoff vil også flere markører/«pasienter» ha behov for sanering (fjerning av skadelige stoffer), enten på skadested eller i/utenfor akuttmottak.

Ser realistisk ut

Markørene vil behandles utenfor sykehuset, i akuttmottaket og i skadepoliklinikken. Markørene sminkes slik at skadene vil se så realistiske ut som mulig. Under øvelsen vil det også opprettes et støttesenter for pårørende til pasienter som har blitt innlagt etter ulykken.

Normal drift i sykehuset

- En viktig del av planleggingen av en beredskapsøvelse er å sørge for at den ordinære driften i sykehuset berøres i minst mulig grad, sier Hagene.  

Beredskapsøvelsen gjennomføres sammen med blant annet politi og brannvesen. Studenter fra Høgskolen i Østfold stiller som markører.

Øvelsen starter klokken 09.00 og vil avsluttes omtrent klokken 16.30.

Camilla Konstance Hagene

Camilla Konstance Hagene