Offentlig søkerliste klar

Stillingen som administrerende direktør etter Hege Gjessing, har vært utlyst og søknadsfristen var satt til 4. juni. Den offentlige søkerlisten er nå klar.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 07.06.2024
Petter Brelin, Britt Fritzman og Morten Reymert
Petter Brelin, Britt Fritzman og Morten Reymert

Det er styret i Sykehuset Østfold som ansetter ny administrerende direktør. Det er nedsatt et ansettelsesutvalg bestående av styreleder Morten Reymert, nestleder i styret Petter Brelin og foretakstillitsvalgt for Legeforeningen Britt Fritzman, som skal gjennomføre intervjuer med de aktuelle kandidatene og legge frem innstilling til styret.

Det er 14 søkere til stillingen hvorav en har trukket seg.

- Jeg er glad for at det har vært stor interesse for stillingen. Vi gjennomfører prosess med intervjuer fortløpende nå i juni måned og tar sikte på en tilsetting tidlig i juli, sier styreleder Morten Reymert.

Offentlig søkerliste