Snart klart til å ta imot pasienter

Møterom og undervisningsrom gjøres klare. Om få dager er arealet i 2. etasje i grønn sone i sykehuset på Kalnes omgjort til 17 nye midlertidige sengeplasser for medisinske pasienter.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 14.01.2022
Trine Bjerkeli Nilsen
Seksjonsleder Trine Bjerkeli Nilsen i et av de nye pasientrommene.

- Det er imponerende hvordan medarbeidere fra ulike avdelinger har hevet seg rundt for å få dette på plass. Det er bare noen dager siden det ble bestemt at vi skulle bruke arealet til pasienter, sier Trine Bjerkeli Nilsen.

Nilsen skal være seksjonsleder for den nye sengeposten. Sammen med assisterende seksjonsleder Inger-Lise Rud Foss inspiserer hun rommene. Nå legges de detaljerte planene for hvordan sengeposten skal brukes.

- Pasientene vil tilhøre ulike medisinske fagområde. Vi har kun flersengsrom her, så vi vil i utgangspunktet unngå å ha pasienter med smittsomme sykdommer her. Men dette må vurderes på nytt hvis pandemien gjør at vi får et svært høyt antall innlagte med smitte, sier hun.

Lokalene vil være ferdige allerede førstkommende helg.
- Så snart bemanningen er på plass, kan vi ta sengeplassene i bruk, sier Nilsen.

Beredskapssengepost

Høsten 2020 var det hektisk aktivitet i arealet i 2. etasje. Kontorer og undervisningsrom ble midlertidig tømt. Medarbeidere fra teknisk avdeling flyttet dører og gjorde dem brede nok til at pasientsenger kan trilles inn og ut av rommene, pasientsignal og medisinsk gass og luft ble installert, kontorer ble bygget om så de kan brukes som desinfeksjonsrom, kjøkken og medisinrom. Våtrom med dusj kom også på plass.

Ombyggingen var en del av oppdraget Sykehuset Østfold hadde fått av Helse Sør-Øst med å legge konkrete planer for å kunne håndtere en stor mengde koronapasienter.

Den virkelig store mengden koronapasienter har foreløpig uteblitt, og etter ombyggingen ble rommene igjen brukt som kontorer og undervisningsrom. Fram til nå. Nå trengs arealet til medisinske pasienter.

Stort overbelegg på medisin

Etter nyttår har det vært svært stor pågang av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp til sykehuset. Det er ingen spesielle sykdommer eller tilstander som utpeker seg.

- Vi har fått en økt tilstrømning av pasienter innen alle de indremedisinske fagområdene som hjerte, infeksjon, geriatri og lungemedisin og nevrologi. Dette har gitt oss en krevende driftsituasjon med høyt overbelegg på døgnområdene og mange pasienter har måttet ligge på korridor, sier klinikksjef Volker Solyga i klinikk for medisin.

Midlertidig løsning

Et av de ekstraordinære tiltakene som ble vedtatt i sykehusets kriseledelse i forrige uke, var å ta i bruk beredskapsplassene i 2. etasje.

Møter ble flyttet, kontorer ble tømt i rekordfart. Nå fylles medisinrom opp, lamper monteres over sengeplassene og kjøkkenet klargjøres.

13. januar gikk sykehuset fra gul til grønn beredskap. Overbelegget er nå mindre og antall koronapasienter stabilt.

- Vi vet ikke hvordan de neste ukene vil bli, men ved høyt belegg vil de ekstra sengeplassene avhjelpe situasjonen både for pasienter og for medarbeidere. Selv om dette kun er en midlertidig løsning, sier Solyga.

Kortvarig løsning

Planen er at arealene som nå blir beredskapssengepost, i løpet av året skal bli til permanente sengeplasser til 18 pasienter. Blant annet skal de store rommene som nå kan ha opp til seks pasienter, deles opp i mindre rom. Det skal også bygges flere bad.

- Vi håper at behovet for beredskapsposten vil bli mindre når vinteren er over, slik at ombyggingen kan starte i vår som planlagt, sier Solyga.

Medarbeiderne som har hatt kontorplasser i arealet i 2. etasje, vil nå få nye plasser i modulbygget som skal stå ferdig i mars.

Runar Havna

Runar Havna fra teknisk avdeling monterer lamper ved de nye sengeplassene.

Inger-Lise Rud Foss  og Trine Bjerkeli Nilsen

Inger-Lise Rud Foss og Trine Bjerkeli Nilsen er snart klare til å ta imot pasienter.