Snart får vi større akuttmottak og ny MR!

I dag 21. juni har styret i Helse Sør-Øst vedtatt at Sykehuset Østfold kan fullføre planene om utvidelse av akuttmottaket og etablering av en ny MR. - Jeg er lettet og glad. Vi har stort behov for å øke kapasiteten, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 21.06.2023
Inngang akuttmottak Kalnes

Akuttmottaket på Kalnes vil utvides med mer enn 700 kvadratmeter.

Styret i Helse Sør-Øst godkjente i dag forprosjektrapport for utvidelse akuttmottak og MR4 på Kalnes.

- Vi investerer mye i hele regionen. Her er vi glade for å gi klarsignal for et prosjekt som bidrar til raskere behandling av pasienter i akuttmottaket og bedre arbeidsforhold for ansatte på Kalnes, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst i en nettsak publisert etter styrets behandling i dag. 

​Les: Utvider kapasiteten på Kalnes - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Vedtaket i Helse Sør-Øst, betyr at sykehuset nå kan fortsette detaljplanleggingen.
- Vi planlegger byggestart allerede tidlig i 2024, og målet er at bygget vil kunne tas i bruk høsten 2025, sier Gjessing.

700 nye kvadratmeter

Akuttmottaket på Kalnes vil utvides med mer enn 700 kvadratmeter. Helt siden sykehuset på Kalnes åpnet, har akuttmottaket vært for lite. Det går utover både pasienter, pårørende og medarbeidere. I perioder med høy aktivitet er det opp mot 40 prosent flere pasienter i akuttmottaket enn det er dimensjonert for.

- Vi har stort behov for både undersøkelsesrom, behandlingsrom og arbeidsplasser. At vi nå får mer plass, vil øke både pasientsikkerheten og gi medarbeiderne en bedre arbeidshverdag, sier klinikksjef Liv Marit Sundstøl i klinikk for akuttmedisin.

Kortere ventetid

Behovet for en ekstra MR er også stort, og det er ikke plass til en ny MR-maskin i sykehuset per i dag.
- De tre MR-maskinene vi har i sykehuset, holder ikke, sier avdelingssjef Eivind Reitan i avdeling for bildediagnostikk.

Tilstrekkelig kapasitet for MR-diagnostikk er avgjørende for at polikliniske pasienter ikke må vente for lenge. Siden sengekapasiteten i sykehuset er for lav, er det også viktig å ha tilstrekkelig MR-kapasitet for at pasienter som er innlagt, raskt kan bli undersøkt slik at de ikke må bli på sykehuset lenger enn nødvendig.
- Med vedtaket i dag, kan vi endelig få en MR nummer fire på plass, sier Reitan.

Planlegger videre utbygging

For å få plass til den nye MR-maskinen vil sykehuset bygge en full underetasje i akuttmottakbygget.
Underetasjen vil ligge på samme nivå som hovedbyggets 1. etasje, og vil være på drøyt 700 kvadratmeter. Det betyr plass til å installere ytterligere en MR (nummer fem) samt andre funksjoner som lager og garderobe, på et senere tidspunkt.

Fundamentet for tilbygget vil forsterkes til at det kan tåle påbygging av tre etasjer til. Det kan gi mulighet for utvidelse av blant annet lab- og operasjonsvirksomhet.

- Utvidelse av akuttmottaket og en ny MR, vil bety mye for måten vi tar imot pasienter på og vil gi kortere ventetider. Men fortsatt vil det være stor mangel på areal i andre deler av sykehuset. Så samtidig med at byggingen ved akuttmottaket starter, fortsetter vi planleggingen av nytt stråle- og somatikkbygg, slik at vi får flere sengeplasser og behandlingsrom. I tillegg legger vi til rette for at kreftpasienter skal slippe å måtte reise til andre sykehus for å få strålebehandling, sier Gjessing.​

Illustrasjon nytt akuttmottakbygg

Det nye akuttmottakbygget vil være i to etasjer. Illustrasjon: COWI