Smilefjes til sykehusets kafé

Mattilsynet hadde ingenting å utsette etter en kontroll av Hjertet kafé i Sykehuset Østfold Kalnes, og serverte et smilefjes.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 10.02.2017
En gruppe mennesker iført hvite labfrakker og svarte masker
Kim Daniel Kjølberg, Fredrik Grindahl, Patrick Mørk Amundsen, Anita Løkkeberg, Sølvi Thøgersen og Bodil Myrvold Olsen er godt fornøyd med Mattilsynets smilefjestilsyn.

​Mattilsynet har gjennomført såkalt smilefjestilsyn i Hjertet kafé på Kalnes, og resultatet var tommel opp og smilefjes.

- Det er vi veldig glade for, sier seksjonsleder Sølvi Thøgersen.

Grundig sjekk

Inspektørene kom uanmeldt, og gikk grundig til verks.

- De var mange steder, og tok en gjennomgang av rutinene våre, sjekket kjøling, renhold, registrering av varmmat, merking av allergener også videre. Medarbeiderne måtte svare og gjøre rede for det de lurte på, sier Thøgersen.

Utdelingen av blide, passe fornøyd eller misfornøyde smilefjes, har etterhvert blitt godt kjent blant både restauranter, kafeer og besøkende. Tilsynsresultatene forteller hva Mattilsynets kontrollører har observert, og om det har vært noe å bemerke.

Det er fire områder innen matlovgivningen som kontrolleres av inspektøren under smilefjestilsyn:

  • Ledelse og rutiner
  • Lokaler og utstyr
  • Mathåndtering og tilbereding
  • Sporbarhet og tilbereding

Under hvert av områdene er det en rekke faste kravpunkter som Mattilsynet sjekker.

Mange besøkende

Mattilsynet har vært på befaring etter at sykehuset var ferdig, men det var første gang det ble gjennomført tilsyn.


- Det er viktig å ha alt på stell, så det her er veldig bra. Renhold, mathygiene og riktig håndtering er vi veldig opptatt av, sier seksjonslederen.

Kafeen i sykehuset har mellom 1000 og 1200 personer innom hver dag, og det selges aller mest lunsj.