Skjermer akuttinngang for ungdom

Nå blir akuttinngangen for pasienter som skal til ungdomspsykiatrisk seksjon på Kalnes bygget inn. - Vi er glad for at Ungdomsrådet i sykehuset tok initiativ til dette, sier seksjonsleder Thomas Wilberg.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 13.01.2022
Thomas Wilberg
Arbeidet med den nye akuttinngangen er i full gang. Seksjonsleder Thomas Wilberg er glad for Ungdomsrådet tok opp saken.

De fleste pasientene som skal til ungdomspsykiatrisk seksjon skal til planlagt behandling og bruker hovedinngangen i sykehuset. Akuttinngangen brukes i hovedsak til mottak av pasienter som fraktes med ambulanse eller politi. Anslagsvis 200 - 250 mottak i året skjer via denne inngangen.

Da sykehuset på Kalnes åpnet i 2015, ble det plantet en hekk ved denne inngangen som skulle skjerme for innsyn. Det viste seg å ikke være et tilstrekkelig tiltak, så akuttinngangen har vært åpen for innsyn. Nå er anleggsmaskiner på plass for å bygge en skjermet inngang med tak og vegger.

- Det er et ønske at alle innleggelser kan gjennomføres med nødvendig diskresjon, og de som kommer til akuttinngangen er ofte i en sårbar situasjon. Så vi er veldig glad for at det nå blir en forandring, sier Wilberg. 

Roser Ungdomsrådet

En viktig rolle Ungdomsrådet i sykehuset har, er å gi råd i saker som angår helsetilbudet til aldersgruppen 12-23 år. Da Ungdomsrådet fikk tilbakemeldinger om at inngangen for ungdom burde skjermes på lik linje med akuttinngangen for voksne, tok de kontakt med sykehuset.

- Det er viktig å lytte til Ungdomsrådet da de er tett på sakene. Vi er takknemlige for at vi har et ungdomsråd som engasjerer seg, sier Wilberg. 

Flest ungdommer

Når barn og ungdom har behov for akutt psykiatrisk hjelp, er det ungdomspsykiatrisk seksjon på Kalnes som tar dem imot. Akuttilbudet er for barn og ungdom fra 0-18 år. 
- Men absolutt de fleste som kommer til oss er ungdommer. Det er svært sjelden vi har yngre barn innlagt, sier Wilberg.

Åpnes til våren

Under byggeperioden benyttes akuttinngang for voksne ved akuttinnleggelser. Innleggelser som ikke er akutte, gjøres fortsatt via hovedinngang.
- Planen er at den nye akuttinngangen skal være ferdig til bruk i løpet av et par måneder, sier seksjonslederen.