Skal utvide akuttmottaket på Kalnes

I dag 23. januar har styret i Sykehuset Østfold godkjent den nye forprosjektrapporten for utvidelse av akuttmottaket og etablering av en ny MR. Nå sendes rapporten til Helse Sør-Øst som må gi klarsignal for at sykehuset kan fortsette detaljplanleggingen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 23.01.2023
Sist oppdatert 26.01.2023
Akuttmottaket Sykehuset Østfold Kalnes
Det er stort behov for større akuttmottak i Sykehuset Østfold Kalnes.

Løsningen sykehuset nå går for er å bygge full underetasje i akuttmottakbygget, som vil ligge på samme nivå som hovedbyggets 1. etasje.

Underetasjen vil være på nærmere 650 kvadratmeter. Det betyr at det vil bli god plass til å installere en ny MR som blir den fjerde MR-maskinen i sykehuset.  I tillegg vil det være drøyt 250 kvadratmeter tilleggsareal for andre funksjoner.​

Stort behov for areal

Helt siden sykehuset på Kalnes åpnet, har akuttmottaket hatt utfordringer knyttet til areal for både pasienter, pårørende og medarbeidere. I perioder med høy aktivitet er det opp mot 40 prosent flere pasienter i akuttmottaket enn det er dimensjonert for.

Behovet for en ekstra MR er også stort, og det er ikke plass til en ny MR-maskin i sykehuset per i dag.

Tilstrekkelig kapasitet for MR-diagnostikk er avgjørende for å sikre god pasientbehandling, akseptable ventetider for polikliniske pasienter, redusere fare for fristbrudd og innfri normerte utredningstider for pakkeforløps-pasienter.

Siden sengekapasiteten i sykehuset er for lav, er det også viktig å ha tilstrekkelig MR-kapasitet for at pasienter som er innlagt, raskt kan bli undersøkt slik at de ikke må bli på sykehuset lenger enn nødvendig.​

Fant ny løsning

Sykehuset Østfold har tidligere fått klarsignal fra Helse Sør-Øst til å bygge ut akuttmottaket og å bygge et tilbygg til en fjerde MR-maskin i sykehuset.

I etterkant av disse beslutningene har byggeprisene gått kraftig opp blant annet på grunn av pandemien, råvaretilgang og krigen i Ukraina. Dette har ført til byggprosjektene har blitt utsatt.

Sykehuset kom opp med en ny løsning for utvidelse av akuttmottaket, som også kan løse utvidelse med en ny MR. Forslaget innebærer å bygge full underetasje i akuttmottakbygget. Dette er løsningen som nå er utredet og som sykehuset beskriver som det beste alternativet for utbygging i den nye forprosjektrapporten. ​

Utvidelse av akuttmottaket og MR bygges i to etasjer, men planlegges for tre ekstraetasjer, slik at det er mulig å bygge på i høyden senere.