Skal utrede ny løsning for akuttmottak og ny MR

Krevende økonomiske tider gjør det nødvendig å se på en ny løsning for å utvide akuttmottaket og få plass til en ny MR. Løsningen kan bli å bygge en underetasje under akuttmottaket til en ny MR i stedet for et ekstra tilbygg.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 20.06.2022
Sist oppdatert 26.01.2023
Adm. direktør Hege Gjesing

Adm. direktør Hege Gjesing

I styremøtet 20. juni fulgte styret i Sykehuset Østfold administrerende direktør sin anbefaling og sluttet seg til forslaget om å gjenåpne og revidere forprosjektrapporten for utvidet akuttmottak og ny MR. Forslaget inkluderer å utrede ny løsning for underetasje i akuttmottakbygget.

Høye byggepriser

Sykehuset Østfold har tidligere fått klarsignal fra Helse Sør-Øst til å bygge ut akuttmottaket og å bygge et tilbygg til en fjerde MR-maskin i sykehuset.

I etterkant av disse beslutningene har byggeprisene gått kraftig opp blant annet på grunn av pandemien, råvaretilgang og krigen i Ukraina. Dette har ført til byggprosjektene har blitt utsatt.

650 kvadratmeter

Nå har sykehuset altså kommet med en mulig løsning for utvidelse av akuttmottaket, som også kan løse utvidelse med en ny MR. Forslaget innebærer å bygge full underetasje i akuttmottakbygget, som vil ligge på samme nivå som hovedbyggets 1. etasje.

Underetasjen vil være på nærmere 650 kvadratmeter. Det betyr at det vil bli god plass til å installere en ny MR. I tillegg vil det være drøyt 250 kvadratmeter tilleggsareal for andre funksjoner.

- Vi må utrede løsningen mer i detalj, men hvis vi lander på å bygge en underetasje i stedet for et tilbygg til MR-maskinen, vil vi også ha plass til enda en MR-maskin senere, hvis vi ser at behovet fortsetter å øke, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

​Stort behov for mer areal

Helt siden sykehuset på Kalnes åpnet, har akuttmottaket hatt utfordringer knyttet til areal for både pasienter, pårørende og medarbeidere. I perioder med høy aktivitet er det opp mot 40 prosent flere pasienter i akuttmottaket enn det er dimensjonert for.

Behovet for en ekstra MR er også stort, og det er ikke plass til en ny MR-maskin i sykehuset per i dag. Tilstrekkelig kapasitet for MR-diagnostikk er avgjørende for å sikre god pasientbehandling, akseptable ventetider for polikliniske pasienter, redusere fare for fristbrudd og innfri normerte utredningstider for pakkeforløps-pasienter. Siden sengekapasiteten i sykehuset er for lav, er det også viktig å ha tilstrekkelig MR-kapasitet for at pasienter som er innlagt, ikke må bli på sykehuset lenger enn nødvendig.

Bilde fra styremøtet 20. juni 2022
Direktør divisjon FM Trond Smogelig orienterte om byggprosjektet i styremøtet.

Mye godt arbeid

I begynnelsen av høsten vil en detaljert løsning legges fram for sykehusledelsen. Deretter skal saken behandles i styret i Sykehuset Østfold før den behandles av styret i Helse Sør-Øst. 

- Vi er selvfølgelig ikke glad for forsinkelsen, men det gjøres mye godt arbeid for å finne gode løsninger. Hvis alt går som vi ønsker, vil byggprosjektet kunne bli lagt ut på anbud på slutten av året. Da kan vi også håpe at prisene har stabilisert seg, sier administrerende direktør Hege Gjessing.