Skal oppdage blodforgiftning tidligere

Akuttmottaket jobber målrettet for å oppdage sepsis (blodforgiftning) så tidlig som mulig. Nå skal også et av døgnområdene på Kalnes i gang med å teste ut tiltak.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 26.03.2018
Medarbeidere i døgområde 9
Døgnområde 9 geriatri på Kalnes, skal være pilot for prosjektet.

​Sykehuset Østfold er et av fem sykehus i Norge som nå skal teste ut en tiltakspakke fra det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.  Tiltakspakken skal bidra til å oppdage sepsis så tidlig som mulig hos pasienter som er innlagt på sykehus.

- Målet er å fange opp flere pasienter som har en risiko for å utvikle sepsis. Vi er veldig fornøyde med at vi

Mona Martinsen
Mona Martinsen

skal får være med og prøve ut hvilke tiltak som fungerer best, sier Mona Martinsen, seksjonsleder i døgnområde 9 geriatri, som skal være pilot for prosjektet.

Gi antibiotika

Sepsis er en livstruende tilstand som oppstår når kroppens respons til en infeksjon ødelegger dens eget vev og organer. Sepsis kan føre til organsvikt og død. Ifølge det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet er sykehusdødeligheten rundt 15 prosent, og ved septisk sjokk er den over 40 prosent. Å gi antibiotika så tidlig som mulig, helst innen en time, redder liv.

Startet i akuttmottak

Gjennom pasientsikkerhetsprogrammet har over 20 sykehus jobbet målrettet med tiltakspakken for tidlig oppdagelse av sepsis i akuttmottak det siste året. Sykehuset Østfold er ett av sykehusene som har deltatt.

 

Faren for sepsis er imidlertid ikke over etter pasienten har blitt lagt inn på en sengepost. Norske pasienter er i gjennomsnitt innlagt i tre til fire døgn, og sepsis forekommer hyppig, spesielt blant eldre og blant pasienter med sammensatte lidelser.

Rask diagnose

Pasientsikkerhetsprogrammet poengterer at systematisk arbeid trengs for å avdekke tilstanden tidlig nok, og en tiltakspakke tilpasset pasienter innlagt sykehus har vært etterlyst av helsepersonell.

 

En ekspertgruppe bestående av leger og brukerrepresentanter har jobbet fram en tiltakspakke basert på helt fersk forskning for å dekke behovet, og de første testene starter i mars.

Fem sykehus skal nå høste erfaringer og identifisere de tiltakene som gir størst effekt. Deretter vil tiltakspakken spisses, og spres til flere sykehus i løpet av høsten via nasjonalt læringsnettverk.

Les mer om tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på pasientsikkerhetsprogrammets nettsider

​Færre pasientskader