Skal øke kapasiteten som planlagt

Et nytt somatikkbygg i Sykehuset Østfold Kalnes som blant annet vil gi flere sengeplasser, har fortsatt planlagt oppstart i 2026. Oppstart strålebygg på Kalnes er foreløpig forskjøvet til 2028. Det ble vedtatt i styremøtet i Helse Sør-Øst i dag 22. juni.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 22.06.2022
Sist oppdatert 26.01.2023
Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes

​​Prisøkningen på grunn av krigen i Ukraina, pandemien og renteøkningen, har gjort at Helse Sør-Øst har måttet gå gjennom alle investeringsplaner for de neste årene. Vedtaket i Helse Sør-Øst om byggprosjekter blant annet i Sykehuset Østfold, er en del av styresaken Økonomisk langtidsplan 2023–2026.

For Sykehuset Østfold betyr dette at utbygging av sykehuset vil foregå i to trinn, med somatikkbygg først som planlagt, og strålebygg to år senere.

Første fase

Sykehuset Østfold er i full gang med prosjektinnramming for utvidelse av sykehuset på Kalnes. 
Prosjektinnrammingen er den første planleggingsfasen av et byggeprosjekt, og arbeidet med prosjektinnrammingen vil fortsette som planlagt.

Framskrivinger, evalueringsrapporter og sykehusets egne statistikker viser at dimensjoneringen av sykehuset ikke er i samsvar med sykehusets pasientaktivitet, spesielt gjelder dette døgnkapasitet somatikk. En underkapasitet på 60-70 somatiske senger gir et konstant overbelegg, spesielt i medisinske avdelinger.​

Dekker ikke behovet

I Helse Sør-Øst sin rapport «Evaluering av nytt østfoldsykehus» fremkommer det at den somatiske døgnkapasiteten i Sykehuset Østfold ligger langt under det faktiske behovet. I framskrivingen av sykehuset er det beregnet en manglende kapasitet på 60 senger i 2020, 80 senger i 2025 og 100 senger i 2030.

Sykehuset er nå i gang med ombygging av 2. etasje i grønn sone, hvor det fram til nå har vært kontorer, møterom og fagbibliotek. I det nye døgnområdet vil 18 somatiske senger være klare til bruk i løpet av 2022, men kapasiteten vil fortsatt være for lav. Det er ikke mulig til å øke sengekapasiteten ytterligere gjennom ombygginger.

I 2016 besluttet styret i Helse Sør-Øst at utbygging av stråleterapikapasitet skal skje desentralt, ved at det etableres nye stråleterapisentre i de sykehusområder som i dag ikke har dette tilbudet. Sykehuset Østfold fikk grønt lys til å utrede eget strålebehandlingstilbud ved Kalnes. Planlegging av en stråleenhet inngår derfor i prosjektinnrammingen.​

Baseres på kapasitet

I styresaken som ble behandlet i Helse Sør-Øst i dag, poengteres det at framdrift for prosjekter i tidligfase vil primært måtte baseres på kapasitetsbehov framfor bygningsmessig tilstand, og tilpasses regionens økonomiske handlingsrom. 
For Sykehuset Østfold betyr det at planleggingen av nytt somatikkbygg med flere senger fortsetter, siden det er et stort behov for mer kapasitet. Stråleenheten derimot, blir mest sannsynlig forskjøvet to år fram i tid.​

Et eget prosjekt

Utvidelse av akuttmottaket på Kalnes og utvidelse med ny MR som er besluttet, er et eget prosjekt som ikke er en del av prosjektinnrammingen