Skal komme pasientene til gode

Fire forskningsprosjekter som vil ha stor nytteverdi for pasienter og pårørende i Østfold og Vestby ble i går tildelt forskningsmidler fra Sykehuset Østfold forskningsstiftelse.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 01.12.2020
Sist oppdatert 26.01.2021
Utdeling av forskningsmidler i Sykehuset Østfold
F.v. avdelingssjef Anette Siebenherz på vegne av Anne Julsrud Haugen, Brita Fosser Olsen, Anne Kine Torgersen og Azhar Abbas. Bak f.v. Helge Stene-Johansen og Kjell Arne Græsdal.

- Forskningsstiftelsen er opptatt av at prosjektene skal komme pasientene til gode. De fire prosjektene som nå har fått midler fra stiftelsen, er virkelig gode prosjekter. Vi har derfor valgt å fordele forskningsmidlene mellom dem, sier styreleder i forskningsstiftelsen Helge Stene-Johansen.

Dette er første gang Sykehuset Østfold forskningsstiftelse deler ut midler, og stiftelsen mottok mange gode søknader.

- Forskningsstiftelsens mål er å bidra til økt forskningsaktivitet i Sykehuset Østfold. Vi er derfor veldig takknemlige for at enkeltpersoner og private og offentlige aktører ønsker å være med og støtte forskningen i sykehuset, sier Stene-Johansen.

Sammen med styremedlem Kjell Arne Græsdal overrakte han blomster og diplomer til forskerne på Kalnes i går 30. november.

Bred forskning

Det er et stort spenn i hva det forskes på i sykehuset. Forskningsmidlene som er delt ut nå går til prosjekter hvor det forskes på hjerneslag, betennelsesdempende medisiner mot isjas, ivaretagelse av pårørende til kreftpasienter og oppfølging av intensivpasienter.

- Vi er veldig fornøyde. Midlene vi får nå er helt avgjørende for at prosjektet kan gå videre, sier seksjonsoverlege Azhar Abbas i nevrologisk avdeling som forsker på hjerneslag.

Hun leder nå et prosjekt for å finne biomarkører for typen og størrelsen av hjerneslag ved å se på sammenhenger mellom sirkulerende RNA (circRNA) og hjerneslag.

- For første gang bruker vi materialer fra tematisk biobank for hjerneslag i Sykehuset Østfold i forskningen. I løpet av tre år har vi samlet blodprøver fra omtrent 350 hjerneslagpasienter som har gitt sitt samtykke. Dette er en veldig spennende og moderne måte å forske på, sier hun.

De fire prosjektene:

Anne Kine Torgersen
onkologisk sykepleier
kreftavdelingen, Sykehuset Østfold
Tildeles kr 55 000

Juryens begrunnelse:
Midlene tildeles et prosjekt for å kartlegge når pårørende til kreftpasienter i palliativ fase bør få tilbud om CSNAT (The Carer Support Needs Assessment Tool). Kartleggingen gjøres for å sikre samarbeid mellom pårørende og
helsetjenesten slik at pårørende blir bedre ivaretatt. Prosjektet ligger under et av stiftelsens satsingsområder og kan være nyttig for pasientenes
helhetlige behandling.

Azhar Abbas
seksjonsoverlege
nevrologisk avdeling, Sykehuset Østfold
Tildeles kr 39 000

Juryens begrunnelse:
Midlene tildeles et prosjekt for å finne biomarkører for typen og størrelsen av hjerneslag ved å se på sammenhenger mellom sirkulerende RNA (circRNA) og hjerneslag. Prosjektet ligger under et av stiftelsens satsingsområder og har
potensial til å diagnostisere, individtilpasse behandlingen og føre til nye
behandlingsmetoder.

Brita Fosser Olsen
intensivsykepleier
intensivavdelingen, Sykehuset Østfold
Tildeles kr 44 000

Juryens begrunnelse:
Pengene vil bidra til gjennomføring av flere prosjekter som skal se på oppfølging av intensivpasienter i dagene etter utskrivelse, posttraumatisk stress hos intensivpasienter inntil ett år etter innleggelse samt evaluere og analysere hvordan det er å jobbe på intensivavdelingen med covid-19-pasienter.
Prosjektet ligger under et av stiftelsens satsingsområder og fremstår som viktig og spesielt relevant med hensyn til koronaviruspandemien.

Anne Julsrud Haugen
overlege
revmatologisk avdeling, Sykehuset Østfold
Tildeles kr 62 000

Juryens begrunnelse:
Midlene tildeles et prosjekt med en pågående behandlingsstudie der man ser på effekten av betennelsesdempende medisiner mot isjias (NIS).
Prosjektet har stort potensial til å bedre behandlingen av pasienter med isjias og er i tråd med stiftelsens satsingsområder.


Sykehuset Østfold forskningsstiftelse

Etableringen av forskningsstiftelsen gir enkeltpersoner og private og offentlige aktører muligheten til å gi en pengegave til forskningsaktivitet som kommer Østfolds befolkning til gode.
Forskningsstiftelsens mål er å bidra til forskning som kan gi bedre og sikrere behandling innen fagområdene: kreft, psykisk helse/ rus, hjerte/kar, barn/ungdom og kroniske sykdommer.

Les mer om forskningsstiftelsen her