Skal hindre reinnleggelser av pasienter med KOLS

Fra september vil et eget lungeteam fra Sykehuset Østfold reise hjem til KOLS-pasienter. - Ved å følge dem opp med kontroller og enklere behandling i hjemmet, tror vi at vi kan hindre reinnleggelser, sier seksjonsleder Irene Nordrum Hareide på lungepoliklinikken.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 01.06.2023
2 sykepleiere og seksjonsleder på lungepoliklinikken
Fra venstre: Julie Karine de Matos, Irene Nordrum Hareide og Karoline Bugten Pettersen.
​Det nye tiltaket fikk bevilget midler allerede høsten 2021, men har hatt utfordringer med å rekruttere. Nå er endelig to sykepleiere på plass. Julie Karine de Matos skal jobbe i 50 prosent stilling i det ambulante lungeteamet kombinert med 50 prosent på sengeposten, mens Karoline Bugten Pettersen skal jobbe i 100 prosent stilling i lungeteamet. I tillegg vil fysioterapeut Amalie Berg Riise være knyttet til teamet. En overlege i lungemedisinsk avdeling vil være fagansvarlig.

- Oppgavene til teamet er å følge opp de sykeste KOLS-pasientene. Mye oppfølging vil foregå som hjemmebesøk, men etter individuelle vurderinger, vil det også legges opp til videokonsultasjoner, sier Irene Nordrum Hareide.

Mange innleggelser

Målet er å behandle pasientene hjemme og på den måten forebygge for reinnleggelser.
- Det er en del KOLS-pasienter som er innlagt på sengeposten mellom fem og sju ganger i halvåret. Noen ligger også inne lenge. Med det nye teamet kan vi dra hjem til dem noen dager etter utskriving og følge dem opp hjemme slik at vi hindrer gjentagende innleggelser, sier de Matos.

KOLS-pasienter er en stor pasientgruppe. KOLS er en samlebetegnelse på kroniske lungesykdommer som gir redusert luftstrøm gjennom luftveiene. Den viktigste årsaken til KOLS er fortsatt røyking, men også arv, yrkeseksponering og luftforurensning spiller en rolle.
- KOLS er i stor grad en livsstilsykdom, og det er viktig for oss å ivareta denne gruppa på lik linje med andre pasientgrupper, sier Hareide.

Velger selv

Det ambulante teamet med sykepleier og fysioterapeut vil gjennomføre de samme kontrollene hjemme som tas på poliklinikk, og eventuelt starte opp enklere behandling hjemme. Det vil også være viktig å snakke om helsefremmende tiltak med pasientene. Ved behov kan teamet henvise til ernæringsfysiolog.

- Vi kommer til å ringe pasientene for å høre om de vil ha hjemmebesøk. Erfaringer fra Ahus som har hatt denne tjenesten i 25 år, er at de aller fleste ønsker å bli fulgt opp hjemme. Når vi drar hjem til en pasient, er vi på besøk og må ta hensyn og vise respekt for det. Vi er ikke ryddepoliti, sier Bugten Pettersen med flere års fartstid fra hjemmesykepleien.

En fast person

Noe av det pasientene trolig vil sette mest pris på, er å få én person å forholde seg til. De to sykepleierne vil ha hver sine pasientlister og trolig være på farten hver eneste dag i ny, liten leasingbil som tilhører lungemedisinsk avdeling.

- Jeg tror mange vil sette pris på å få besøk hjem, fordi de vil oppleve jevnere oppfølging av samme person, og det skaper tillit. Jeg gleder meg til å få mer tid til den gode samtalen og gi mer personlig oppfølging enn det som er mulig på sengepost. Den friheten det er å reise rundt og besøke mennesker der de bor, ser jeg også fram til, sier de Matos.

​Lettere å få kontakt

Lungeteamet vil ha base i Moss. Lungemedisinsk avdeling har to mål med tiltaket; å hindre reinnleggelser og styrke pasientbehandlingen for denne gruppa.

- KOLS-pasienter er ofte dårlige, men kommer dessverre litt bak i køen sammenlignet med andre pasientgrupper. Vi tror derfor veldig på at dette tiltaket vil gjøre at pasientene opplever det lettere å få kontakt med spesialisthelsetjenesten. Samtidig mener vi det er god økonomi i å forebygge slik at vi kan hindre reinnleggelser, avslutter Hareide.