Sjekk ut dette!

Hva om du kan bestille ny time for oppfølging, betale for timen du har vært på, bestille taxi og gi tilbakemelding til sykehuset på ett og samme sted? Om ikke lenge vil det bli mulig! Sykehuset Østfold har fått innvilget 500.000 kroner fra Helse Sør-Øst til å utvikle en egen selvutsjekkautomat for pasientene.

Nina C. Bjerke, Sykehuset Østfold
Publisert 13.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Ingunn Olsen
- Utbredt regionalt samarbeid, interesse fra næringslivet og stor entusiasme internt på sykehuset samt i en rekke eksterne miljøer, gjør at sykehuset har store forventninger til prosjektet, sier innovasjonssjef Ingunn Olsen. Her ved innsjekkingsautomaten

​- Sammen med brukere og flere sykehus går vi nå i gang med å finne ut av hva en slik automat skal inneholde. Planen er at vi starter opp med en pilot allerede etter nyttår, sier innovasjonssjef Ingunn Olsen i Sykehuset Østfold, som blant annet samarbeider med innovasjonsleder Tor Paaske Utheim ved Oslo universitetssykehus om prosjektet.


Mer effektivt for alle

Målet er å finne de tjenestene det er mest å hente for både pasienter og medarbeidere.
- Timebestilling er helt klart en slik tjeneste. I stedet for å få tildelt en time helt tilfeldig som kanskje ikke passer, så kan pasienten selv velge et tidspunkt som passer for dem. Her vil begge parter spare mye tid, sier Olsen.

Tjenester som å bestille taxi, betale for timen og gi tilbakemelding etter en konsultasjon, skal også optimaliseres i testperioden.
- I tillegg skal vi se på muligheten til å legge inn ikke-sensitiv pasienttilpasset informasjon som kan være med på å forklare hva helsepersonell nettopp har fortalt i konsultasjonen - slik at vi er helt sikre på at pasienten har fått med seg viktig informasjon, sier hun.


Tilsvarende teknologi

Prosjektet har en varighet på 12 måneder, og er tuftet på samme teknologi og samme integrasjoner som sykehuset allerede bruker i selvinnsjekkautomatene og i andre tekniske innretninger.
- Det at innsjekkingsterminaler allerede er tatt i bruk på en vellykket måte, gjør at teknologileverandøren Imatis er villig til å investere i dette prosjektet. Sammen med Imatis skal Sykehuset Østfold og Oslo Universitetssykehus utvikle den nye selvutsjekkautomaten. Leverandøren skal selv gå inn med et betydelig beløp, sier Olsen.