Sjekk deg!

I forbindelse med den årlige #sjekkdeg-kampanjen inviterer kvinneklinikken i Sykehuset Østfold til gratis livmorhalsprøve på kveldstid torsdag 8. februar.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 30.01.2024
Leger og sykepleiere i kvinneklinikken
Bildetekst: Leger og sykepleiere i kvinneklinikken stiller opp på kveldstid for å tilby gratis livmorhalsprøve. F.v. Astrid Breda, Marie Sandli, Berit Fauske, Zelalem Mengistu, Hanne Krøsgård Larsen, Thale Glomsrød og Ida Hambo.

I Norge får alle kvinner fra 25 til 69 år brev med påminnelse fra Kreftregisterets  Livmorhalsprogram når det er på tide å ta livmorhalsprøve.

- Ved å ta livmorhalsprøve kan celleforandringer oppdages og behandles tidlig, sier Berit Fauske, seksjonsoverlege i kvinneklinikken.

Torsdag 8. februar stiller helsepersonell opp i sykehuset på Kalnes fra klokken 16.00 til klokken 20.00. Kvinneklinikken kan ta imot 60 kvinner denne kvelden. Kvinnene må bestille time i forkant.

- Vi vet at det mange som ikke sjekker seg. Tilbudet hos oss er for de som ikke har fulgt livmorhalsprogrammet og som ikke har tatt livmorhalsprøve etter å ha fått påminnelse, sier Fauske.

Hvert femte år

HPV-test har nå erstattet cytologi som primær screeningtest for alle kvinner mellom 25 og 69 år. Det vil si at alle primært testes for HPV-viruset, i stedet for at man ser på cellene fra livmorhalsen i et mikroskop. Hvis det påvises HPV-virus, går man videre og ser på cellene.

HPV-testen skal gjennomføres hvert femte år istedenfor hvert tredje år, som er anbefalt tidsintervall for cytologi-basert screening. Livmorhalsprøven som tas ved HPV-test, tas på samme måte som tidligere. 

Litt ubehagelig

Livmorhalsprøven tas med en liten plastbørste i livmorhalsen, og kan være litt ubehagelig. Man kan få en liten blødning etter prøven. Svaret kommer i løpet av 3-6 uker, og du får et brev med informasjon. Dersom prøven viser at du trenger videre oppfølging og behandling, vil legen henvise deg til det.
Dersom du har menstruasjon, bør du vente med celleprøve til blødningen er over.

HPV-viruset

HPV-virus (Humant papillomavirus) står bak nesten alle tilfeller av celleforandringer. De fleste av seksuelt aktive smittes i løpet av de første årene etter seksuell debut.
- Som regel kvitter kroppen seg med viruset selv, men hos noen varer infeksjonen over tid, og kan gi celleforandringer, sier Fauske.

Færre tilfeller

Livmorhalskreft er en sykdom som rammer unge kvinner. I 2022 var det 19 kvinner under 30 år og 72 mellom 30 og 40 år som fikk denne diagnosen.

Totalt var det 302 kvinner som fikk livmorhalskreft i 2022. Det er en nedgang fra 345 i 2021, ifølge Kreftregisteret.
- Dette er det laveste tallet på 10 år. Så vi ser en positiv utvikling. Det er to viktige grunnet til dette; livmorhalsprogrammet og HPV-vaksinen, sier Fauske.

Også om du er vaksinert

Norske jenter og gutter tilbys vaksine mot HPV-infeksjon i 7. klasse på skolen. Vaksinen reduserer risikoen for celleforandringer og kreft med over 90 prosent hos barn som vaksineres før seksuell debut.

- De første kullene som ble vaksinerte har nå kommet til screening og vi ser alt positiv tilbakegang av livmorhalskreft blant de yngste. Livmorhalskreft utvikles langsomt, så full effekt av vaksinen tar det enda flere år før vi ser.

Voksne kan også få vaksine på resept, men må betale denne selv. Du kan spørre din fastlege eller gynekolog til råds om vaksinen.
- Selv om du er vaksinert bør du fortsatt ta livmorhalsprøve når du får brev fra Kreftregisteret, sier seksjonsoverlegen.

Tilbud om gratis livmorhalsprøve

Sted: Sykehuset Østfold Kalnes
Dato: 8. februar 2024
Tid: Klokken 16.00-20.00
Hvem: For alle kvinner mellom 25-69 år som ikke har tatt livmorhalsprøve etter påminnelse.
Telefonnummer for timebestilling: 69 86 60 50 klokken 08.00-13.00

Vi oppfordrer alle som ikke får time hos oss til å ta kontakt med fastlegen sin.
Vi gjør oppmerksom på at tilbudet ikke er en full gynekologisk undersøkelse, men en målrettet screening for målgruppen.