Sikkerhetsseksjonene fikk besøk av Helseministeren

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte onsdag de to sikkerhetsseksjonene i klinikk for psykisk helsevern og rus. En interessert minister snakket med pasienter og medarbeidere om hverdagen i to seksjoner som sjelden får besøk utenfra.

Bjørn Hødal
Publisert 03.08.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Helseministeren på besøk i Sykehuset Østfold

-Det var hyggelig å kunne invitere helseministeren inn i sikkerhetsseksjonene som er en lukket del av psykisk helsevern, sier Kari Gjelstad fungerende klinikkdirektør for psykisk helsevern og rus.

I sikkerhetsseksjonene møtte ministeren pasienter og medarbeidere og fikk et lite innblikk i deres hverdag. Sikkerhetsseksjon 1 og 2 har begge 8 plasser hver. Pasientene har ulike psykiske lidelser. Noen er dømt til tvungent psykisk helsevern, andre er tvangsinnlagt og et fåtall er frivillig innlagt. Pasientene oppholder seg ofte i seksjonene og får behandling over lang tid. Seksjonene er likt utformet som resten av døgnområdene i psykisk helsevern.

Trener på krevende situasjoner  

Onsdag formiddag var en rolig formiddag i sikkerhetsseksjon 1, slik det som oftest er. Likevel må medarbeiderne her være forberedt på å møte pasienter i svært krevende situasjoner. I disse seksjonene benyttes av og til tvangsmidler som beltelegging, fastholding og tvangsmedisinering.

-I noen spesielle situasjoner er bruk av tvangsmidler riktig og nødvendig, men det er aldri uproblematisk. Vi bestreber oss alltid på å bruke tvangsmidler så skånsomt og kortvarig som mulig, sier Gjelstad.

I klinikk for psykisk helsevern trener medarbeiderne systematisk på å ivareta pasienter som er urolige, forvirrede, irritable og truende. Med denne kunnskapen kan medarbeiderne forebygge at situasjoner, der tvang er nødvendig, oppstår. Treningen foregår i Sykehuset Østfolds simuleringssenter, og helseministeren fikk være med på en demonstrasjon.

-Ved å trene på de vanskelige situasjonene, vet vi bedre hvordan skal løse dem om de oppstår i virkeligheten, forklarer miljøterapeut Simone Wiese.

Simuleringene blir tatt opp på film, og opptakene benyttes i læringen. De realistiske spillsituasjonene gjør at helsepersonellet lærer å kjenne sine egne stressreaksjoner.

-Bruk av simulering og systematisk opplæring er en god satsning. Det er med å forbygge tvangsbruk og øke sikkerheten til medarbeiderne, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.