Sikker administrering av melk til nyfødte

Ved hjelp av en egen app på mobiltelefonen blir administrering av donormelk fra melkebank til nyfødte enklere og sikrere. Morsmelkbanken i Sykehuset Østfold er først i landet til å ta i bruk en slik løsning.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 12.03.2021
Sist oppdatert 06.05.2021
Cecilie Ramstad og Charlotte Fange LIe
Barnepleier Cecilie Ramstad og Charlotte Fange Lie ved nyfødtintensiv i Sykehuset Østfold.

Nylig kunne medarbeidere ved nyfødtintensiv ta i bruk en egen app på jobbmobilen, som sørger for en såkalt "lukket sløyfe"også for melk til nyfødte.
Mors egen melk som gis til eget barn er ikke en del av dette, prosjektet gjelder donormelk som også kalles bankmelk.

Donormelk med riktige egenskaper til rett barn må sikres gjennom sporing, kontroll og dokumentasjon. Kontrollen og sporingen vil nå foregå digitalt, også ved pasientsengen.

Sykehuset Østfold har allerede innført lukket sløyfe for legemidler (Kurve), blodtransfusjon og cytostatika (CMS).

Videreutvikling

I 2017 kunne medarbeiderne ved nyfødtintensiv i Sykehuset Østfold ta i bruk løsning for morsmelkregistrering på nyfødtintensiv. Ved hjelp av et eget webbasert dataprogram ble det mye enklere for melkebanken å blant annet administrere givere, godtgjørelser og lagerbeholdning, og ha sporing for melken som gis.

Glenn-David Lind

Glenn-David Lind

Nå har IKT-rådgiver og prosjektleder Glenn-David Lind, som tidligere utviklet morsmelkregistreringen, også utviklet appen for full digital sporing av administreringen av donormelken.

Det betyr at barnepleiere og sykepleiere ved hjelp av appen på en enkel måte både kan registrere donormelkopplysninger, samt få en automatisert digital kontroll og sporing ved administrering. Elektronisk verifikasjon øker pasientsikkerheten gjennom en automatisk varsling dersom annen melk enn den foreskrevne blir forsøkt gitt barnet. Løsningen kontrollerer at både donormelken, pasientens identitet og foreskrevne type melk stemmer, samt også medarbeiders ID og autorisasjon for oppgaven.

- Denne løsningen sikrer at vi oppfyller krav om sporing på en god måte. På samme måte som andre medisiner, er morsmelk og donormelk medisin for syke og premature nyfødte. Donormelk deles inn i kategorier, og de aller minste barna får ikke samme kategori melk som de større barna. Med dette systemet er vi sikre på at de minste pasientene ikke får feil melk, og vi er sikre på at alle som mottar donormelk får den melk som er tiltenkt pasienten, sier barnepleier Cecilie Ramstad ved nyfødtintensiv.

Flere app-løsninger

Tidligere har også Sykehuset Østfold tatt i bruk en app for blodtransfusjon (lukket blodsløyfe), og vil også innføre en egen app for digital verifisering og sporing av blodprøvetaking i løpet av sommeren.

Prosjektene for lukket melkesløyfe, lukket blodsløyfe og app for blodprøvetaking inngår i Sykehuset Østfolds program for å videreutvikle og modernisere teknologiske løsninger i klinikk. Gjennom dette er målet å sikre realiseringen av virksomhetsstrategien mål om en reklassifisering av Sykehuset Østfold på HIMSS EMRAM-skala.

HIMSS-programmet skal understøtte pasientsikkerhet og effektive, gjerne mobile arbeidsprosesser gjennom modernisering, digitalisering og teknologiutnyttelse.

• Digitalisering av all pasientdokumentasjon
• Kontinuerlig forbedring av kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Sykehuset skal ha IKT-løsninger som hjelper helsepersonell å ta beslutninger, og systemer for kontroll og varsling inngår i de grunnleggende datasystemene.
• Medarbeidere har informasjon der de er og når de trenger den, det vil si i sann tid og på mobile enheter

Les mer om fremtidens pasientbehandling: Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)