Seksuell helse er viktig for alle

Å snakke om seksualitet kan være vanskelig for både foreldre og fagpersoner, men da gjelder det å øve, oppfordrer spesialfysioterapeut Kirsten Eggen og helsesykepleier Torunn Finpå.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 14.06.2019
Sist oppdatert 11.06.2021
Spesialfysioterapeut Kirsten Eggen og helsesykepleier Torunn Finpå.
Spesialfysioterapeut Kirsten Eggen og helsesykepleier Torunn Finpå.

​- Kunnskap om seksualitet, kropp og identitet er viktig for alle, og da må vi våge å snakke om det. Og informasjonen må være forståelig og riktig tilpasset den som får den. Det kan være en utfordring når det gjelder informasjon til personer med funksjonsnedsettelse, sier Kirsten Eggen.
Vår 2019 arrangerte seksjon voksenhabilitering og seksjon barne- og ungdomshabilitering i felleskap en kursdag om seksualitet for fagpersoner og pårørende til barn, ungdom og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse.

- Vi vet at god seksuell helse påvirker vår generelle helsetilstand og gir oss alle en bedre livskvalitet. Personer med funksjonsnedsettelse har ofte behov for mer veiledning enn andre for å utvikle et sunt og godt forhold til seksualitet. Det kan være vanskelig å finne god og forståelig informasjon. Derfor er det vesentlig at vi kan bistå med kunnskap, både som pårørende og som fagpersoner, sier Eggen.

Hvor går grensene?

Helsesykepleier Finpå påpeker at kunnskap også kan bidra til å forebygge at personer med funksjonsnedsettelser blir utsatt for eller utsetter andre for krenkende atferd. 
- Å ha kunnskap om egen kropp og seksualitet er viktig for å kunne sette grenser. Hva liker jeg selv, og når kan jeg si nei? Hvordan kan jeg si ifra om noe som har skjedd? I tillegg er kunnskap viktig for å forebygge risikoatferd. Hva er greit at jeg gjør mot andre, og hva er ikke greit?

For å kunne bidra til at personer med en funksjonsnedsettelse har et sunt forhold til kropp og seksualitet, må de møtes med åpenhet.
- Det vil si at det skal være naturlig og trygt å snakke om og spørre om ting som har med kropp, følelser og seksualitet å gjøre. Føles det unaturlig, er det viktig å øve på å snakke om temaet med enkle ord, sier Finpå.
Eggen mener det er viktig å oppfordre mennesker med en funksjonshemming eller utviklingshemming til å bli kjent med seg selv, og å bli glad i kroppen sin.
- Med dagens fokusering på perfekte kropper er det ekstra viktig å formidle at vi er gode nok som vi er. For personer med funksjonsnedsettelse er det også viktig å kjenne eierskap til kroppen selv om man trenger mye hjelp og må ha andre personer tett innpå seg.

Lurt å vite om

Å øke den generelle kunnskapen om seksualitet for personer med utviklingshemming, autisme eller andre funksjonsnedsettelser, kan mange bidra til. Foreldre og andre pårørende trenger bekreftelse på at dette temaet er viktig å snakke om. Ansatte i barnehage, skole og boveiledning trenger også kunnskap om og trygghet på dette temaet.
Kurslederne kommer med noen tips til hva det er lurt å vite om, og kunne svare på spørsmål om:

Onani; vanlig og bra! Hvordan? Skille mellom privat og offentlig sfære – hva passer hvor?
• Kropp og kjønnsorganer. Hva er hvor? Hva heter de ulike delene?
• Hva skjer i kroppen når vi er opphisset?
• Er sex det samme som samleie?
• Hva er lov/ikke lov? Lurt/ikke lurt?
• Hva er trans/homofil/bifil?

- Å få et sunt forhold til seksualitet, kjønn og identitet kan være vanskelig for alle ungdommer. De fleste får informasjon i barnehage og skole som de forstår, de leker rollespill fra de er små og de finner informasjon fra hverandre, på nett og gjennom porno. Denne sosialiseringen kan barn og ungdom med funksjonshemming gå glipp av. De kan ha vansker med å forstå avanserte ord og uttrykk, og ha vansker med å forstå at porno ikke er virkelighet, sier Eggen.

Spesialister kan hjelpe

Ungdom og voksne kan også ha behov for veiledning av helsepersonell med kompetanse innenfor seksuell helse. Det kan være behov for prevensjon eller parveiledning, individuell veiledning om egenseksualitet og vurdering av behov for hjelpemidler. 
- Vi mottar henvisninger blant annet når par med funksjonsnedsettelse trenger parveiledning. Men ofte er det slik at de som henvises hit til oss i voksenhabiliteringen, henvises for noe annet. Men når vi går nærmere inn på hva utfordringene består av, ser vi ofte at seksualitet er en del av problemet, sier Eggen.
Kurslederne er svært fornøyde med at det var så stor interesse for kurset de holdt, spesielt av helsepersonell og andre fagpersoner som jobber med barn og unge med funksjonsnedsettelse.
- Det er få studier som har seksuell helse som en del av utdanningen. Dette håper vi vil endre seg, sier Finpå.


 

«Sex som funker» er et e-læringsverktøy for lærere, helsepersonell og andre om seksuell helse og funksjonsevne. I verktøyet møter du fagpersoner med kompetanse innen seksuell, psykisk og reproduktiv helse og representanter for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, som i videointervjuer deler sine beste råd til å skape gode samtaler med ungdom og et åpent, seksualvennlig arbeidsmiljø på din arbeidsplass.
Dette e-læringsverktøyet er laget av Unge funksjonshemmede, som er samarbeidsorganet til funksjonshemmedes barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

Klikk her for å komme til e-læringsprogrammet