Samler infeksjonskollegaer fra hele landet

- Dette er den viktigste møteplassen vi har, sier smittevernoverlege Jon Birger Haug. Denne uka er Sykehuset Østfold arrangør av det årlige vårmøtet for det nasjonale infeksjonsmiljøet, og over 120 deltakere er på plass i Sarpsborg.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 01.06.2017
Vårmøte i Norsk forening for infeksjonsmedisin og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

​Det er Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) som veksler på å være arrangører for møtet. I år er det NFIM som arrangerer.

- Dette er to nokså forskjellige foreninger, hvor den ene representerer den kliniske behandlingssiden og den andre laboratoriet med sin servicefunksjon, men utfordringene våre er felles, sier Jon Birger Haug i Sykehuset Østfold.

Onsdag og torsdag er deltakere fra begge foreninger samt samarbeidspartnere samlet til vårmøte i Sarpsborg. Det er tolv år siden sist Østfold var vertskap.
- Da var vi samlet i Fredrikstad, til et jubileumsmøte i forbindelse med at NFIM fylte 30 år, minnes Haug. I år er samlingen lagt til Quality hotell i Sarpsborg - men med utflukt til Gamlebyen med festmiddag.

- Vi ser hverandre relativt sjelden, så vårsamlingen er veldig viktig for å treffes og utveksle kunnskap og erfaringer, sier Haug.

Aktuelle temaer

Sepsis, altså blodforgiftning, som er en vanlig årsak til død i sykehus, er et av hovedtemaene.
- Sepsis har det vært mye fokus på både nasjonalt og internasjonalt, og det er et globalt problem. Vi vil blant annet få presentert nasjonale tall, og det blir en del om tidlig oppdagelse av sepsis, behandling og erfaringer, sier Haug.

Blant foredragsholderne er avdelingsoverlege Steinar Skrede ved infeksjonsavdelingen på Haukeland universitetssykehus og Statens Helsetilsyn, som vil si mer om statlig tilsyn med tidlig sepsishåndtering i akuttmottak. Videre deler overlege og forskningsleder i intensivmedisin, Erik Solligård, erfaringer fra Midt-Norge når det gjelder å fange opp sepsis tidlig på sengepost og i akuttmottak.

Rask utvikling

-Det er generelt et veldig fokus på våre fagfelt for tiden, for utviklingen går raskt.
- Dette gjelder som før ved større utbrudd av infeksjoner, men ellers er antibiotikaresistens på alles lepper for tiden, sier smittevernoverlegen.
Årets samling tar i mindre grad for seg temaer som HIV og virus-hepatitt.
- Disse infeksjonene har hatt et veldig sterkt fokus i flere tiår, men vektlegges noe mindre i årets program. Vellykket behandling grunnet effektive medikamenter, er noen av de "seierne" vi har oppnådd innen faget vårt i nyere tid, selv om problemet fortsatt er betydelig i store deler av verden.

Ekstra spennende tror smittevernoverlegen det blir å høre torsdagens foredrag med den norskamerikanske infeksjonsmedisineren Johan Bakken, som vil snakke om bivirkninger av antibiotikabruk i USA. Bakken har tidligere vært leder for infeksjonsforeningen i USA.

Nye diagnostiske retningslinjer i Norge, resistens, kliniske infeksjonsregistre, kvalitetskontroll og oppfølging av Legionellautbruddet i Østfold, er andre temaer under vårmøtet, i tillegg til gjennomføring av generalforsamlinger og utdeling av stipender og Legeforeningens ærespris.