Samarbeider om kreftpasientene

Alvorlig syke kreftpasienter har behov for tett oppfølging fra både sykehuset og kommunene. Palliativt nettverk i Østfold og Vestby arbeider for å bedre samhandlingen mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, og spre kompetanse om lindrende behandling.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 14.06.2023
Palliativt nettverk i Østfold og Vestby
Palliativt nettverk i Østfold og Vestby har fire samlinger i året.

​​- Å møtes i nettverket er både lærerikt og hyggelig. Her er det mange ulike representanter som alle har et stort engasjement for hvordan vi best tar vare på kreftpasientene og deres pårørende, sier kreftsykepleier Kine Torgersen i senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold.

Viktig møteplass

7. juni inviterte senter for lindrende behandling til den siste nettverkssamlingen før

Kine Torgersen

Kine Torgersen

sommeren. Nettverket består av kreftkoordinatorer, ledere av lokale nettverk i kommunen, representant fra utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, ressurssykepleiere i sykehuset og senter for lindrende behandling. I tillegg deltar kreftforeningen. ​

- Målet er fire samlinger i året med fokus på samhandling og faglig påfyll. Vi samarbeider tett om pasientene, og det er viktig at vi kjenner hverandre og vet hvordan vi best kan bistå hverandre, sier Torgersen. ​

Stort behov

Lindrende behandling (palliasjon eller palliativ behandling) har som mål å gjøre livet så bra som mulig, både for pasienter og pårørende i alle faser av en alvorlig sykdom.

Kreftpasientene utgjør den største andelen pasienter som får spesialisert lindrende behandling i Norge. Moderne kreftbehandling gjør at flere pasienter lever lenger med sykdommen, og nesten alle kreftpasienter trenger kvalifisert behandling for lindring av smerter og/eller andre plagsomme symptomer de siste levemånedene.

Deler på ansvaret

Pasienter med en alvorlig kreftsykdom, blir ofte fulgt opp av både sykehus, kommunehelsetjeneste og fastleger.

Legene og sykepleierne har ansvar for den medisinske behandlingen ved sykehusene, inkludert lindrende behandling. Samarbeid med andre yrkesgrupper og/eller palliativt team er ofte nødvendig, men personalet på sengeposten eller poliklinikken har hovedansvaret når pasienten er på sykehuset.​

Fastlegen har ansvaret for medisinsk oppfølging når pasienten er hjemme. Sykepleierne i kommunehelsetjenesten har sammen med fastlegen ansvar for pleie og omsorg, både i hjemmetjenesten og på sykehjem. De koordinerer sammen med fastlegen kontakt med andre faggrupper i kommunehelsetjenesten

Ønsker å være hjemme

Senter for lindrende behandling er en enhet i kreftavdelingen i sykehuset. Medarbeiderne her jobber i stor grad ambulant, det vil si at sykepleier og lege fra seksjonen foretar hjemmebesøk hos de pasientene som er i behov av det. Dette foregår i samråd med fastlege og kommunehelsetjeneste for øvrig.

- Mange pasienter som får lindrende behandling ønsker å være mest mulig hjemme. For å få til det er det viktig med et godt samarbeid mellom sykehus, helsearbeidere i kommunen, pårørende og pasienten selv. At så mange engasjerte personer er med i palliativt nettverk i Østfold og Vestby, er viktig for at vi kan gi pasientene en helhetlig oppfølging, sier Torgersen.