Samarbeider for å beholde helsearbeidere

Faglig påfyll kan bidra til at sykepleiere og helsefagarbeidere velger å fortsette i jobben.

Tekst og foto: Nina Fredheim, Høgskolen i Østfold
Publisert 22.05.2024
En gruppe mennesker på et sykehus

I tre intensive dager i mai har sykepleiere og helsefagarbeidere ved Sykehuset Østfold og fagansatte ved Høgskolen i Østfold jobbet sammen for å styrke kompetansen og motvirke høy turnover i helsevesenet.

Kristoffer Kråkstad er sykepleier på nevrologisk døgnområde på Sykehuset Østfold. Han er en av dem som fikk øve i trygge omgivelser på SimFredrikstad ved Høgskolen i Østfold.

Det var første gang han var med på en slik øvelse. Og tilbakemeldingen er at dette har han stor tro på.

En mann med skjegg
  Kristoffer Kråkstad  

 

- Jeg syntes det var fint å øve under trygge forhold der noen følger med å gir tilbakemeldinger. Vi blir blant annet mer bevisst på de tingene vi til vanlig gjør på automatikk, forteller han.

Og legger til:
- Jeg tror en slik øvelse styrker faget, bygger opp under den kompetansen vi har fra før av, og på sikt bidrar til at ansatte velger å beholde stillingene sine.

En observatør gav noen enkle beskrivelser underveis. Hensikten var å gjøre øvelsen så reell som mulig. Etter øvelsen fikk de tilbakemeldinger om hvordan det hadde gått og kunne diskutere erfaringen.

- Dette gav god selvinnsikt. Jeg ble mer bevisst på hva jeg kunne gjort annerledes, sier Kråkstad.

Han syntes det var nyttig å jobbe sammen med andre han ikke kjente fra før.
- Det er veldig reelt på sykehuset. Det er ikke alltid vi blir satt sammen med folk vi kjenner fra før. Øvelsen gir innblikk i egen rolle oppi et eventuelt kaos, understreker han.

Kompetanseutvikling på tvers av høgskole og sykehus

- Undervisningen er planlagt og gjennomføres med en fra Sykehuset Østfold og en fra sykepleierutdanningen ved HiØ, forteller Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, professor ved Høgskolen i Østfold og forsker ved Sykehuset Østfold.

Hun leder prosjektet sammen med Helene Matri, innsatsleder ved Sykehuset Østfold. Deres ambisjon er å sikre en stabil og kompetent helsearbeiderstyrke for fremtiden.

I alt var det ansatte ved fire medisinske døgnområder ved Sykehuset Østfold og ansatte fra Høgskolen i Østfold som samarbeidet under fagdagene for sykepleiere og helsefagarbeidere.

Prosjektet springer ut fra Sykehuset Østfolds prosjekt «Beholde og utvikle sykepleiere i medisinske døgnområder» som søker å løse utfordringer med høy turnover, færre søkere på ledige stillinger og tiltakende mangel på sykepleiere ved de medisinske døgnområdene. Formålet med prosjektet er blant annet å kartlegge kompetanse og behov for faglig påfyll blant de ansatte på sykehuset, gjennomføring av fagdager, samt evaluering og kartlegging i etterkant.

Prosjektgruppen består av ansatte fra alle medisinske døgnområder ved sykehuset, fra fag- og kompetanseavdelingen, samt ansatte ved høgskolen.

Positive tilbakemeldinger

- Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne på fagdagene, forteller Lindqvist Leonardsen.

- Deltakerne utrykker at det har vært nyttig å få undervisning først og deretter få simulere om det samme tema etterpå. Og til slutt har de en evaluering.

En kvinne som smiler til kameraet
Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, professor ved Høgskolen i Østfold og forsker ved Sykehuset Østfold.

Gjennom tett samarbeid mellom sykehus- og høgskoleansatte, får deltagerne bedre innsikt i hverandres utfordringer og kan diskutere løsninger. Fagdagene kombinerer undervisning og simulering, og ledes av representanter fra både klinikk og utdanning.

Situasjonene deltakerne møter under fagdagene er forankret i en spørreundersøkelse de gjorde på døgnområdene i forkant, der de gav innspill på hva de ønsket seg mer kompetanse på.

Øvingssituasjonene på Sim er også basert på innspill fra det mobil intensiv gruppe (MIG) på sykehuset melder om at de rykker ut til døgnområdene for å hjelpe til med. MIG er et rådgivende team som består av anestesilege/akuttmedisiner og intensivsykepleier som kan bistå i vurderingen av pasienter med svikt i vitale organer, foreslå tiltak og videre behandling/oppfølging.

- Sykehuset og høgskolen har lenge samarbeidet godt om praksis og prosjektarbeid. Dette nye prosjektet bygger videre på tidligere suksesser, som blant annet har fokusert på praksisoppfølging og utvikling av nye modeller for praksisstudier forteller Lindqvist Leonardsen.

Følgeforskning og fremtidige muligheter

Parallelt med fagdagene gjennomføres følgeforskning for å evaluere samarbeidet og innholdet i fagdagene. Resultatene vil bidra til videreutvikling av konseptet og mulig inkludering av bachelor- og masterstudenter. Dette kan styrke både undervisningen og kompetansepåfyll for alle involverte.

En gruppe mennesker på et sykehus
Helsefagarbeidere øvde på realistiske situasjoner på SimFredrikstad ved HiØ.