Ros og roser til lærlingene

19 lærlinger ble feiret under markeringen av at læretiden i Sykehuset Østfold er over. I to år har de fått praksis som ernæringskokk, ambulansepersonell, logistikkmedarbeider og helsefagarbeidere. Og nå har sykehuset også hatt sin første lærling i portørfaget.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 17.06.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Dette er lærlinger som i løpet av 2024 skal være ferdig med læretiden i sykehuset. Noen av lærlingene har avlagt fagprøve, noen skal avlegge fagprøve før eller etter sommerferien, og noen til høsten.

- Takk for at dere valgte å ta læretiden her hos oss. Jeg håper at dere har opplevd tiden i sykehuset som både spennende og lærerik, sa kompetansesjef Mette Bøhn Meisingset i sin hilsen til lærlingene.

At læretiden er over, markerer slutten for fire år med yrkesfaglig opplæring. Etter to år på skole, følger to års læretid. Noen av lærlingene i sykehuset skal avlegge fagprøve før eller etter sommerferien og noen til høsten. Flere har allerede avlagt fagprøve og fagbrevet er på plass.

- Dere er utrolig viktige for oss i helsetjenesten, hvor det virkelig er behov for arbeidskraft både nå og i fremtiden. Og du som har valgt yrkesfag har en fordel ved at du kommer raskere inn i yrkeslivet siden du har opparbeidet erfaring i praksisperioden, sa Meisingset.

Sykehuset Østfold har lang tradisjon og gode erfaringer med å ha lærlinger, og har tilbud om læreplasser i helsearbeiderfag, ambulansefag, logistikkfag, institusjonskokkfag og portørfag. Å legge til rette for praksisplasser for studenter/elever av ulike utdanningskategorier er en av sykehusets lovpålagte oppgaver.

- Sykehusets mål er å ta inn flere lærlinger. Og vi ønsker selvfølgelig at dere som har vært her i læretiden, velger å fortsette å jobbe i sykehuset, sa kompetansesjefen.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Helsefagarbeiderfag. Fra venstre: Elida Kubberød Bøhler, Jakob Holm Ramdahl, Per Egil Auve, Malin Iren Aanes, Robin Birkeland, Rejin Alatroshi, Nora Bjerkeli Nilsen, Lajin Saleh, Astrid Bjerknes og Kaja Elise Hyllestad.
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Ambulansefag. Fra venstre: Mats Bremseth Kvernland, Sander Hordvik, Malin Johansen Glomsrud, Maja Løvstad, Sondre Brynhildsen Larsen og Marie Valleraunet Stensrud.
En gruppe mennesker som poserer for kameraet
Fra venstre: Ernæringskokk Rim Hamoud, portør Celine Johnsen Aasprong og logistikk Theodor Justin Torp.