Roer ned overaktive blærer med Botox

Ved alvorlig grad av hastverkslekkasje tilbyr sykehuset Botox-innsprøytinger i blæren. Pasienter som tidligere måtte møte på dagkirurgen i Moss, kan nå i stedet få time poliklinisk på Kalnes. - Det betyr at vi kan behandle dobbelt så mange pasienter i løpet av en dag, sier Barbara Thorsen, urolog og seksjonsoverlege i urologisk seksjon.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 11.05.2017
Kristin Tvete og Barbara Thorsen
Behandlingen går raskere og er enklere for pasienten, når den kan gis på behandlingsrom på Kalnes. Fra venstre Kristin E. Tvete, seksjonsleder poliklinikkområde 3, og Barbara Thorsen, urolog og seksjonsoverlege i urologisk seksjon.

​Overaktiv blære er en godartet, men plagsom tilstand hvor pasientene plages av hyppig vannlating og hastverkslekkasje, som er en plutselig og sterk vannlatingstrang som ofte fører til lekkasje.

I de mest alvorlige tilfellene av hastverkslekkasje påvirkes hverdagslivet i stor grad. Spesialisten i urologi forteller om pasienter som har måttet slutte å jobbe fordi det ikke er mulig å måtte oppsøke et toalett i ett sett. Mange er helt avhengig av store bleier i tilfelle lekkasje, og kvier seg for å gå ut.

- De aller fleste kan bli bra, og heldigvis er det en større åpenhet om dette i dag. Det var nok like mange som hadde slike problemer for 15 år siden, men det var sjelden de oppsøkte lege, sier hun.

Må utredes

Overaktiv blære rammer mange pasienter uten spesiell grunn, mens andre har en underliggende, nevrologisk sykdom som årsak. Det er flest kvinnelige pasienter, men også menn blir rammet.
- Det er viktig at disse pasientene utredes grundig slik at de får riktig behandling, sier Thorsen.

Raskere og enklere
Bilde av Botox

Ved alvorlig grad av hastverkslekkasje har Sykehuset Østfold i flere år kunne tilby Botox- innsprøytinger i blæren ved dagkirurgen i Moss. Botox hemmer noen av disse plutselige ukontrollerte sammentrekningene i blæren som fører til store lekkasjer.

Nå har sykehuset etablert et behandlingstilbud for mange av disse pasientene ved urologisk poliklinikk på Kalnes, hvor spesialsykepleier tar imot pasienten og setter en spesiell form for lokalbedøvelse. Pasienten kommer deretter til lege hvor selve Botox-behandlingen settes via cystoskop, som er et tynt rør som føres inn gjennom urinrøret og opp i urinblæren.

- Behandlingen må gjentas hver 3. - 6. måned. Når pasienter kan møte til poliklinisk time, blir behandlingen enklere for pasienten, blant annet fordi de slipper å faste i forkant, og de første pasientene har vært svært fornøyde med dette nye tilbudet. Behandlingen går også raskere, slik at vi kan behandle flere pasienter, sier Thorsen.