Rekordmange operasjoner

Høye hopp på trampoliner, rusleturer på glatte svaberg, ivrig klatring på stiger og full fart på sykkelen; sommeren er høysesong for brukne bein og armer. – I løpet av forrige uke opererte vi 70 øyeblikkelig hjelp-pasienter med bruddskader på Kalnes. Normalen ligger på rundt 40 pasienter. Ved å sette inn ekstra operasjonsteam både på ukedager og helg, er vi nå a jour, sier Anders Lippert, seksjonsoverlege og ortoped.

Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold
Publisert 13.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Anders Lippert
Ortoped Anders Lippert og medarbeiderne i operasjonsteamene på Kalnes har travle sommerdager.

​Underarmsbrudd på barn, ødelagte ankler og håndledd, og brukne bein og armer er gjengangere på sommeren.
- Skadene blir ofte verre om sommeren enn om vinteren, med fall på hardt underlag som asfalt og fjell. I tillegg får vi inn mange komplekse skader, for eksempel pasienter med flere brudd, gjerne både i bein og armer, samt høyenergiskader etter for eksempel motorsykkelulykker, sier Lippert.

I løpet av sommeren er det gjerne to topper i ortopedisk avdeling.
- Vi regner med at den første er over nå. Vanligvis er det noen rolige uker før en ny topp kommer på slutten av ferietiden. Men selv om vi har statistikk fra tidligere år, er det aldri mulig å være sikker på hva morgendagen bringer, men statistikken hjelper oss til å planlegge aktiviteten, sier han.

Flere opereres

Det har vært en stor utvikling innen ortopedien de siste tiårene. Den største endringen er at mange med brudd som tidligere bare ble dratt på plass og gipset, nå kan tilbys operasjon. Brudd i håndledd, kragebein, skulder og overarm er brudd som ofte opereres i dag.
- Vi har mer tilgjengelig utstyr som gjør det mulig for oss å operere, og vi ser at resultatene for pasientene er bedre, sier han.

Gjør vondt

Å brekke noe er ofte svært smertefullt, men at en pasient har et brudd, betyr ikke at han eller hun skal opereres så raskt som mulig.
- Enkelte brudd, som lårhalsbrudd, bør opereres innen ett døgn. Ved andre brudd kan det være nødvendig å vente helt opp til 14 dager før hevelse og eventuelle sårskader på huden er leget. Enkelte brudd sees også an for å se om det kan behandles uten operasjon, men vi kontrollerer disse bruddene hyppig for å se etter tilkomne feilstillinger som gjør at vi likevel må operere. Det kan være lenge å vente for en som har det vondt, men det er nødvendig medisinsk, sier Lippert.

Må utnytte kapasiteten

Hver dag klokken 1500 samles medarbeiderne til operasjonsprogrammøte. Da planlegges neste dags inngrep.
- Vi må legge opp til at vi har et ganske tett program for å utnytte både operasjonsstuer og operasjonsteam. Minuset er at vi kan risikere at det kommer inn pasienter på kveld og natt som må komme først i køen når vi starter neste morgen. Det er leit når pasienter som har fått beskjed om operasjon, ikke blir operert som planlagt, men det er alltid vanskelig å forutse driften i et akuttsykehus, sier han.