Rekordmange fødsler

I løpet av 2023 ble det født hele 2982 barn i Sykehuset Østfold. Dette er det høyeste tallet nyfødte siden 2010!

Anne-Grete Melkerud
Publisert 12.01.2024
En person som smiler foran en vegg med bilder
Åse Kari Kringlåk, avdelingssjef i kvinneklinikken i Sykehuset Østfold.

Det er livlig aktivitet i kvinneklinikken i sykehuset på Kalnes. Høygravide damer vandrer i gangen i påvente av at fødselen skal sette i gang for fullt, travle jordmorføtter beveger seg raskt mellom fødestuer. Stolte fedre og medmødre triller sine små, noen med rosa teppe, andre med lyseblått.

- Vi har merket godt at det har vært flere fødsler. Vanligvis har vi perioder av året hvor det er mer stille, men i fjor var de periodene korte, sier avdelingssjef Åse Kari Kringlåk.

I alt var det 2947 fødsler i 2023, og 35 av disse var tvillingfødsler. Så totalt var det 2982 barn som ble født.

Litt flere gutter

Av de nye verdensborgerne, er det 1527 gutter og 1455 jenter. I all hovedsak er dette østfoldinger, men sykehuset har også fødende fra Vestby og fra Västre Götalandsregionen.  I 2023 ble det født 93 svenske barn her.

- Vi har en avtale med svenske helsemyndigheter, slik at svenske kvinner kan velge å føde i Sykehuset Østfold. Og det er et populært tilbud, sier hun.

Tilpasset den enkelte

Stortinget har bestemt at alle kvinner som føder i Norge, skal ha et differensiert fødetilbud. Det betyr at fødetilbudet er tilpasset den enkelte kvinnes antatte behov for omsorg og oppfølging under fødselen.  

På Kalnes er alle fødestuer utstyrt med teknisk utstyr til å overvåke mor og barn om det skulle bli nødvendig. Er det ikke behov for avansert overvåkning under fødselen, vil utstyret ikke bli tatt i bruk.

- De fleste føder normalt, men vi er godt forberedt på å ta imot fødende som trenger ekstra oppfølging og overvåkning både før, under og etter fødselen. 

De ni fødestuene i sykehuset er romslige. Store badekar kan brukes både før og under fødsel.
- Vi har en rekke måter å lindre smerte på. Lystgass er noe mange fødende ønsker å bruke. Epidural, akupunktur og annen smertelindring er selvfølgelig også tilgjengelig.

Samlet kompetanse

I tillegg til ni fødestuer og 29 barselrom, har kvinneklinikken også ansvaret for åtte observasjonsrom for gravide som må innlegges på sykehus i løpet av svangerskapet, og ni pasientrom for gynekologiske pasienter.

- Vi har alltid medarbeidere med god kompetanse innen rekkevidde. De ulike fagområdene samarbeider tett, og vi har både fødselsleger, barneleger og anestesileger lett tilgjengelig hele døgnet, sier hun.

Doblet antall ultralyder

Etter at sykehuset begynte med tilbudet om tidlig ultralyd, er antall ultralyder doblet. Nå har avdelingen tre rom som brukes til ultralydundersøkelser, og daglig er det omtrent 30 gravide som undersøkes med tidlig ultralyd eller rutineultralyd.
- I tillegg har vi gravide som må følges opp under graviditeten av ulike årsaker, som kommer til kontroller på sykehuset, sier avdelingssjefen.

Her finner du mer informasjon om føde-barsel i Sykehuset Østfold