Realistisk operasjonstrening

I en høyteknologisk lastebil rett på utsiden av sykehusveggen på Kalnes, har ortopedisk avdeling fått øvd seg på operasjoner i skulder, kne og ankel.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 29.05.2017
Operasjonstrening i en høyteknologisk lastebil
Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold har fått operasjonstrening i en høyteknologisk lastebil rett utenfor sykehusveggen. Foto: Sykehuset Østfold.

​- Dette er veldig realistisk, og en utrolig bra øvelse, sier seksjonsoverlege Asbjørn Sorteberg i ortopedisk avdeling i Sykehuset Østfold.
To dager sist uke har en topp utstyrt og moderne lastebil som inneholder såkalt wet-lab fra firmaet Arthrex, vært til legenes disposisjon utenfor akuttmottaket ved Sykehuset Østfold Kalnes. I en mobil øvingslab som er innredet som et lite fullt utstyrt laboratorium med operasjonsmuligheter for hele ortopedifeltet, har totalt 12 medarbeidere øvd på operasjonsprosedyrer.
Det spesielle er at øvelsene har blitt gjort på humant biologisk materiale ved hjelp av donasjoner.

For første gang

Prosedyrer før og under operasjon er svært viktige faktorer, og ved hjelp av denne metoden kan de ortopediske kirurgene få trening så tett opp til virkeligheten som mulig.
Det er første gang medarbeiderne fra Sykehuset Østfold har fått muligheten til trening på denne måten.

- Flere av legene i spesialisering, LIS-legene våre, har ikke vært med på kikkhullsoperasjon tidligere. Men de skal gjennom det, og dette er en glimrende mulighet til å prøve seg. Bare det å få øve på ekte materiale med det samme utstyret som vi til vanlig bruker inne i sykehuset, er en veldig fin mulighet, sier Sorteberg.
Kollegaene har øvd i fellesskap, og kunne følge operasjonene via HD-skjermer.

Lastebilen er innredet som en høyteknologisk operasjonsstue.

To i Europa

Arthrex som er leverandør av artoskopiutstyr har to slike lastebiler i Europa, og noen få dager i året er bilen tilgjengelig i Norge.
- Dette er et resultat av anbud i forbindelse med nytt sykehus, og at leverandøren har dette tilbudet. Det har blitt veldig moderne de siste årene med såkalt wet-lab som vi bruker her, og her kan vi gjøre identiske operasjoner. Denne metoden blir vanligere og vanligere, og vi har også brukt det på de gode kursene, sier Sorteberg.

Sammen med kollegaene i ortopedisk avdeling har han øvd på operasjonsprosedyrer knyttet til kikkhullsoperasjon i skulder, kne og ankel, siden det er de mest vanlige operasjonene.
- Men vi har også øvd på operasjoner vi gjør veldig lite av, og dessuten har vi studert hva vi gjort i etterkant, forklarer Sorteberg.