Rask behandling minsker risikoen ved blodforgiftning

Antibiotika innen 60 minutter. Det er målet når en pasient har blodforgiftning. I akuttmottaket i Sykehuset Østfold har de tatt i bruk nye arbeidsmetoder og nye skåringsverktøy for å kunne oppdage blodforgiftning raskt og starte behandling.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 04.09.2017
Medarbeidere i akuttmottaket
Medarbeiderne i akuttmottaket på Kalnes har satt inn flere tiltak for at pasienter med blodforgiftning skal få behandling så raskt som mulig.

​Blodforgiftning (sepsis) er en livstruende tilstand, som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon skader eget vev og organer. Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer og utvikle seg til septisk sjokk, bli livstruende og ved forsinket eller mangelfull behandling, ha dødelig utfall.

- Kartlegging av pasienters vitale funksjoner er derfor viktig for å oppdage sepsis så tidlig som mulig. Rask og målrettet behandling er avgjørende, og kan i enkelte tilfeller forhindre utvikling av blodforgiftning, sier fagutviklingsrådgiver Camilla Amundsen i akuttmottaket.

Mange involverte medarbeidere

I over et år har medarbeiderne i akuttmottaket arbeidet for å sikre at denne pasientgruppen skal få behandling så raskt som mulig.

- Vi hadde en antagelse av at denne pasientgruppen ikke tidlig nok ble identifisert eller fikk behandling med antibiotika innen 60 minutter, slik nasjonale retningslinjer beskriver. Samt at skåringsverktøyet som ble brukt fanget for bredt, og ikke spesifikt nok, sier Amundsen.

En tverrfaglig arbeidsgruppe i akuttmottaket startet våren 2016 med kartlegging av pasientforløpet og startet forbedringsarbeidet. I januar 2017 ble også et tverrfaglig team fra akuttmottaket med i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, I trygge hender 24/7. Programmet skal bidra til å redusere pasientskader i Norge og har laget diverse evidensbaserte tiltakspakker. En av pakkene er «Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis».

Identifiserer pasienter raskt

- Det viktigste tiltaket er tidlig identifisering av blodforgiftning. Vi har tatt i bruk skåringsverktøyet qSOFA (Quick Sequential Organ Failure Assessment) som er en rask måte å identifisere pasienter det haster mest med, sier Amundsen. 

QSOFA har tre kriterier: Respirasjonsfrekvens, blodtrykk og mental status. Utslag på to eller flere kriterier og mistenkt infeksjon, betyr at pasienten kan ha organsvikt. Da skal lege raskt tilse pasienten.

Sykehuset Østfold har i tillegg valgt å inkludere pasienter med ett positivt kriterie og en venøs laktat over 2, som er en blodprøve som viser at vevet får for lite oksygen. Som eneste sykehuset i Norge, gis disse pasientene per definisjon, positiv qSOFA. Dette har medført at omkring 30 prosent flere pasienter har fått rask diagnostikk og antibiotikabehandling.

Stor forbedring

- Målet er å gi pasienter med mistenkt eller påvist infeksjon og positiv qSOFA, antibiotika innen 60 minutter fra de ankommer sykehuset. Målet vårt er å klare dette med alle de aktuelle pasientene, og vi ser en stor forbedring allerede. Jeg er veldig imponert over at medarbeidere så raskt tar i bruk nye viktige verktøy som øker pasientsikkerheten, sier Amundsen.

Fagutviklingsrådgiver Camilla Amundsen

Fagutviklingsrådgiver Camilla Amundsen