Populære og viktige småbarnsdager

Økt kompetanse, felles forståelse og tettere samarbeid knyttet til små barns psykiske helse, er blant målene når Småbarnsdagene 2017 samlet rundt 300 fagpersoner fra hele Østfold.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 16.03.2017
Et par kvinner poserer for kameraet
Fagutviklingsrådgiver Gunnbjørg Gjerme Løining fra Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk og seksjonsleder og psykologspesialist Britt Robertsen ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Moss. Foto: Sykehuset Østfold

​- Denne konferansen er en viktig møteplass, så vi er utrolig glad for at så mange deltar, sier seksjonsleder og psykologspesialist Britt Robertsen ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Sykehuset Østfold Moss.

15. og 16. mars er fagfolk som arbeider med de minste barna; jordmødre, helsesøstre, ansatte i barnehager, barnevern og spesialisthelsetjenesten, samlet i Litteraturhuset i Fredrikstad for å få faglig påfyll.

Konferansen «Småbarnsdagene i Østfold» rettet mot fagfolk som jobber med barn i alderen 0 til 6 år, arrangeres av Sykehuset Østfold avdeling BUPP/HABBU i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold og Høgskolen i Østfold, og støttes av regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP).  

Rask utvikling

Det er sjelden en klar årsak til små barns psykiske vansker, ofte kan det være mange forhold som påvirker hverandre over tid.

- Det er ikke greit lenger å si "vi venter og ser", sier Robertsen, og viser til at de har fått forskningsresultater som gjør at vi ser ting på en helt annen måte enn før.
Forskning og kunnskapen vi har i dag viser at mange psykiske vansker har en tidlig start. Utfordringen er å oppfatte og forstå de små barnas uttrykk, som for eksempel kan være vanskeligheter med regulering av søvn, sult, gråt, uro, men også tilbaketrekking.

- Dess bedre sammenhengende tjeneste vi kan gi på et tidlig tidspunkt, jo bedre resultater får vi, sier Robertsen.

Relasjoner og traumer

Robertsen var svært fornøyd da hun kunne ønske en fullsatt sal med drøyt 300 deltakere velkomne til årets. Hun innledet med å vise traileren fra Margret Olins dokumentarfilm "Barndom", før ordet gikk videre til psykologspesialist Astri Lindberg fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse og Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.

Psykologspesialist Astri Lindberg
Foto: Sykehuset Østfold

- Vi må minne oss selv på den betydningen vi har som fagpersoner i forhold til barna, sier Lindberg som har mange års erfaring fra første og annenlinjetjenesten med tidlig intervensjon.
Relasjonstraumer i småbarnsalder og små barn med traumatiserte foreldre, følelsesregulering, sårbare barn, følsomme hjernen og informasjon om opplæringsprogrammet Tidlig inn, er blant temaene under Småbarnsdagene 2017.

- Konferansen er viktig for å skape økt interesse for området, og det er også et spark bak til oss selv for å tenke på dette med sammenhengende tjenester. Det å kunne samarbeide og nå hverandre raskere, er viktig, sier Robertsen. Sammen med fagutviklingsrådgiver Gunnbjørg Gjerme Løining fra Åsebråten tror hun fortsatt det er noen veier å gå.

- Men tverrfaglig kompetanseheving kan gi økt felles forståelse som er viktig for å kunne hjelpe barna og familiene, sier Gjerme Løining.

- Spennende tema

Anne Mette Dalby, helsesøster i Moss kommune, har gledet seg stort til Småbarnsdagene.

- Jeg deltar for første gang, og har stor forventninger! Her er det hentet inn gode foredragsholdere, temaet er spennende og jeg har dessuten alltid hørt at Småbarnsdagene er fantastisk fagdager, sier Dalby. Hun jobber på helsestasjon i Moss kommune, og har i tillegg 20 prosent stilling i tilknytning til flyktninger.

Anne Mette Dalby
Foto: Sykehuset Østfold


- Det er kjempenyttig med en slik konferanse, både på grunn av faglig påfyll og også fordi det er viktig og kunne møte så mange kollegaer fra hele fylket, sier Dalby.