Planlegger overføring av Vestby

2. mai 2018 bytter innbyggerne i Vestby kommune lokalsykehus fra Akershus universitetssykehus (Ahus) til Sykehuset Østfold. De to sykehusene er nå i full gang med å planlegge overføringen. - Det er mange detaljer som skal på plass før vi kan ønske innbyggerne i Vestby velkommen, men alle fagfelt er godt i gang med forberedelsene, sier prosjektkoordinator Carina Brimsholm i Sykehuset Østfold.

Bjørn Hødal
Publisert 12.12.2017
Sist oppdatert 03.04.2018
Kalnes
Carina Brimsholm
Prosjektkoordinator Carina Brimsholm

 

Innbyggerne i Vestby kommune har i dag Ahus som sitt lokalsykehus. I 2012 kom en forespørsel fra Vestby kommune om å skifte sykehustilhørighet til Sykehuset Østfold. Vestby kommune samarbeider allerede med andre kommuner i Mosseregionen om blant annet legevakt og helsehus. I tillegg er reiseavstanden til Moss og Kalnes kortere enn til Lørenskog. Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst responderte positivt på henvendelsen, og dato for overføring er satt til 2. mai 2018. Innbyggerne i Vestby benytter allerede i dag Sykehuset Østfold i en viss grad gjennom ordningen med fritt sykehusvalg. Det er for eksempel mange nye Vestby-borgere som kommer til verden på Kalnes.

- Sykehuset Østfold inngikk i høst en samarbeidsavtale med Ahus. Den legger føringer for hvordan vi skal sørge for en trygg og god overføring av pasienter. Begge sykehusene samarbeider tett med kommunehelsetjenesten i Vestby. I tillegg samarbeider Sykehuset Østfold med Oslo universitetssykehus om de tjenestene som innbyggerene i Vestby får derfra. Det gjelder for eksempel ambulansetjenesten, sier Brimsholm.

Trygge overgangsordninger

2. mai 2018 klokken 08.00 skal alle pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp til Sykehuset Østfold. For pasienter, som allerede har begynt sitt forløp på Ahus eller som venter på behandling, har sykehusene blitt enig om et sett grunnprinsipper for hvor pasientene skal behandles. Innen hvert fagområde vil en legge mer detaljerte planer for å sikre gode overganger for den enkelte pasient.

- I hovedsak skal pasienter som er i gang med et forløp på Ahus behandles ferdig der. Pasienter med kronisk sykdom, eller som er i behandlingsforløp med lang varighet, skal vi finne trygge og gode ordninger for, sier Brimsholm.

En viktig del av forberedelsene er å sørge for at helsepersonellet i Sykehuset Østfold har tilgjengelige journaler for pasientene. Derfor samarbeider IKT-avdelingene på de to sykehusene med den felles tjenesteleverandøren Sykehuspartner om overføring av journaler.

Økt kapasitet i Sykehuset Østfold

Innfasing av Vestby kommune var med i planleggingen og dimensjoneringen av det nye sykehuset på Kalnes. I all hovedsak skal den økte pågangen av pasienter løses innenfor sykehusets eksisterende kapasitet. Totalt for Sykehuset Østfold er det planlagt en økning i aktivitet på 4,75 prosent i 2018. Da er 2 prosent vekst i Østfold medberegnet. På noen områder vil sykehuset utvide. Det er lyst ut syv nye stillinger innen psykisk helsevern i Moss. Et investeringsforslag for utvidet akuttmottak legges fram for styret i Sykehuset Østfold i desember og sengeområdene på Kalnes er foreslått prioritert i budsjettet for 2018.

- Med et større opptaksområde har Sykehuset Østfold bedre forutsetninger for å opprettholde og utvikle et sterkt fagmiljø innen alle fagområder. Det kommer alle innbyggerne i Østfold til gode, sier administrerende direktør Just Ebbesen.

Skal sørge for god informasjon

 

 

Bjørn Hødal
Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal

 

Ahus og Sykehuset Østfold samarbeider også om å sikre god informasjon til Vestby-pasientene på Ahus og til resten av befolkningen som får et nytt sykehus.

 

- Ahus har utarbeidet en informasjonsfolder til pasienter som får behandling på Ahus i dag. Når flere detaljer er på plass, vil alle husstander i Vestby få informasjon om det nye sykehustilbudet i postkassa, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal.

På Sykehuset Østfolds internettside er det opprettet en egen temaside for overføringen.

- På www.sykehuset-ostfold.no/vestby samler vi all relevant informasjon. Nå har vi lagt ut noe bakgrunnsinformasjon, men når vi nærmer oss 2. mai vil siden være oppdatert med alt innbyggerne i Vestby trenger å vite om sitt nye sykehus, sier Hødal.