Planlegger å forske på koronavaksinerte

Sykehuset Østfold ønsker å starte et forskningsprosjekt på egne medarbeidere som har tatt covid-19 vaksine. Opplysninger om blodpropp og blødningshendelser etter vaksinasjon med AstraZeneca skaper usikkerhet, og hensikten med studien er å finne ut om det er signaler som kan tyde på koagulasjonsforstyrrelser etter vaksinering.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 18.03.2021
Koronavaksinering

​Sammenhengen mellom de alvorlige hendelsene og vaksinasjon er usikker, og bidrar til stor usikkerhet både blant medarbeidere som har tatt vaksine og de som venter på vaksine.

Sykehuset Østfolds medarbeidere som har tatt vaksine mot covid-19 de siste fire ukene eller skal ta i fremtiden, inviteres nå til å melde sin interesse for å være med i forskningsprosjektet "Effekten av covid-19 vaksine på koagulasjon og hemostase". Søknaden til REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) ble sendt tirsdag og det forventes vedtak neste onsdag.

Det er Sykehuset Østfolds forskningssjef og professor i blodsykdommer, som leder prosjektet.

Waleed Ghanima

Forskningssjef og professor Waleed Ghanima i Sykehuset Østfold.

Gjennom forskningsprosjektet er det ønskelig å ta blodprøver for å oppdage om det er forstyrrelser i blodets evne til å koagulere. Formålet med studien er å undersøke forekomsten av slike forstyrrelser etter vaksinasjon. I første omgang er det søkt om å inkluderer medarbeidere som har blitt vaksinert de siste fire uker, samt tidligere vaksinerte medarbeidere som har vedvarende symptomer som for eksempel hudblødninger eller blødninger andre steder.
- Det betyr at det haster med prøvetaking av medarbeidere som nylig har tatt vaksine, sier forskningssjef Waleed Ghanima. I tillegg skal også noen som tar vaksine i fremtiden inviteres til å delta.

 

Prøvetaking og spørreskjema

Prosjektet innebærer at medarbeiderne svarer på et kort spørreskjema vedrørende sin generelle helse og tar blodprøver for å analysere blodplater og andre prøver ved Sykehuset Østfold, i tillegg til mer avanserte analyser som skal analyseres senere ved OUS eller andre laboratorier. I tillegg blir deltakerne som skal motta vaksine i fremtiden bedt om å svare på et spørreskjema og ta blodprøver 1-2 uker etter vaksinering, for å oppdage tegn på vaksinens innvirkning på koagulasjonssystemet.

Analysene av blodprøvene omfatter platetall, D-dimer, INR, fibrinogen, aPTT i tillegg til noen andre prøver. Det vil ta cirka 10 minutter per gang.
 
- I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Vi vil registrere kliniske parametere, blodprøvesvar og demografiske data. Relevante kliniske parametere og tidligere blodprøvesvar vil bli hentet fra din journal, opplyser Ghanima.

Waleed Ghanima som i 2018 kunne titulere seg som professor, begynte som lege i Sykehuset Østfold i 1996 og har en imponerende forskningskarriere. Han har bygget opp en forskningsgruppe i sykehuset, og deltar i flere nasjonale og internasjonale nettverk.  Han har vært leder i norsk selskap for hematologi i den norske legeforening, og han har publisert et stort antall vitenskapelige artikler, flere i meget anerkjente tidsskrifter. Ghanima leder mange viktige forskningsprosjekter med mål om å bedre forståelsen for sykdomsmekanismer, diagnostikk og behandling, og siden 2014 har han hatt stillingen som forskningssjef i sykehuset.

 

 

 

Deltakerne vil bli kontaktet dersom noen av prøvesvarene ligger utenfor referanseområdene.
- Du vil da bli fulgt opp av studieansvarlig ved Sykehuset Østfold, sier Ghanima.

Ved å delta i studien kan deltakere få svar på om de har økt risiko for blodpropp eller blødning.

Prøvene som tas av deg skal oppbevares i en forskningsbiobank tilknyttet prosjektet. Blodprøver (serum, plasma og fullblod) lagres i prosjektspesifikk biobank ved Sykehuset Østfold og ansvarshavende for biobanken er prosjektleder Waleed Ghanima.

- Det kommer mange henvendelser fra medarbeidere som er bekymret, og vi håper studien kan svare godt på deres bekymringer, sier Ghanima.

 

Det skal blant annet tas blodprøver av medarbeidere i den nye forskningsstudien.

Det skal blant annet tas blodprøver av medarbeidere i den nye forskningsstudien.