Pasientreiser i resepsjonen på Kalnes

Fra i dag vil medarbeidere fra pasientreiser være på plass i hovedresepsjonen på Sykehuset Østfold Kalnes. Målet er tettere oppfølging av pasienter som trenger transport.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 01.03.2018
Tone Rydningen og Vibeke Knappskog i pasientreiser ved Sykehuset Østfold
Medarbeidere fra seksjon pasientreiser vil nå være på plass i resepsjonen på Kalnes. Her er Tone Rydningen og konstituert seksjonsleder Vibeke Knappskog.

​Fra 1. mars samlokaliseres pasientreiser med pasientservice og booking i informasjonen like innenfor hovedinngangen til sykehuset.

- Dette gjør vi for å komme tettere på pasientene. Vi ønsker å sikre et godt bindeledd mellom sjåfør og pasient, sier konstituert seksjonsleder Vibeke Knappskog i pasientreiser.

Det betyr at fra  torsdag 1. mars kan pasienter som skal vente i vestibylen, henvende seg i resepsjonen ved hovedinngangen til Kalnes. Der vil en medarbeider fra pasientreiser være på plass alle hverdager i tidsrommet 08.00 til 15.30.

- Det er noe med det å få pasientene til å føle seg ivaretatt når de er på sykehuset. For pasienter som skal vente på poliklinikk, døgnområde eller utreiseenhet, er det foreløpig ingen endring. Men vi vil at alle som henvises til å vente i vestibylen, tar kontakt med pasientreiser i informasjonsskranken. Målet vårt er å få ned ventetid og øke samkjøring. Ved å komme direkte i kontakt med pasienten, kan det bli enklere å få til, sier Knappskog.

Medarbeidere fra pasientreiser kan enklere bistå med å organisere samkjøring i taxi, hjelpe pasienter å planlegge reiser med kollektivtransport, ha kontakt med taxisjåførene, og følge opp transporter til og fra Kalnes.

- For pasientene kan det blant annet gjøre det enklere for dem å bevege seg litt rundt mens de venter, eller gjøre andre ærend. Vi vil også ha muligheten til å se pasienter som ikke bør vente så lenge på transport, forklarer seksjonslederen.