Påminnelse fra Sykehuset Østfold

Sykehuset minner om at det er besøksforbud på Kalnes og i Moss, og at det kun er få pasienter det gjøres unntak for. Det samme gjelder for pasienter som ønsker å ha med seg ledsager.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 26.03.2021
Helge Stene-Johansen
Helge Stene-Johansen, fagdirektør i Sykehuset Østfold

​Sykehuset innførte besøksforbud og restriksjoner for å ha med ledsager på grunn av høye smittetall i Østfold.

- Smittetrykket i kommunene er fortsatt høyt, så det er nødvendig å opprettholde besøksforbudet. Men det kan gjøres unntak i noen situasjoner, sier Stene-Johansen.

  • Besøksforbudet gjelder ikke når pasienter er kritisk syke eller døende.
  • Besøksforbudet gjelder ikke barnefar/medmor på føde-barsel. 
  • Besøksforbudet gjelder heller ikke ledsager for pasienter med avklart behov for følge.
  • Etter avtale kan det også gjøres unntak ved for eksempel besøk hos barn, besøk i psykisk helsevern eller besøk til alvorlig syke.

- I utgangspunktet er det barn opp til 18 år det kunne gjøres unntak for, men avdelingene kan også vurdere om pasienter mellom 18 og 23 år har behov for at pårørende kan være til stede, sier Stene-Johansen.

Må avtales i forkant

Besøk i sykehuset må avklares med avdelingen hvor pasienten ligger. Dette må skje før de besøkende kommer til sykehuset, og man må kunne vise fram en SMS eller et skriv fra avdelingen som viser at besøket er avklart. 

- Vi må gjøre hva vi kan for å unngå at smitte kommer inn i sykehuset, så det er viktig at man begrenser antall pårørende som kan komme på besøk. Besøkende må være friske og ikke ha vært i nærheten av noen med kjent smitte. De må som alle andre, svare på spørsmål i innslippskontrollen før de kan komme inn i sykehuset, sier Stene-Johansen.

Regler for ledsagere

Muligheten til å ha med ledsager/følge til time er også fortsatt sterkt begrenset. Barn inntil 18 år og alvorlig syke pasienter kan ha med seg én ledsager.

Dersom pasienter av andre medisinske grunner må ha ledsager/følge for å kunne gjennomføre konsultasjonen, må dette vurderes av medisinskfaglig personell ved poliklinikken og avtales før fremmøte.

Det kan også gjøres unntak for pasienter mellom 18 og 23 år som kan ha behov for ledsager.